Två nya förskolor invigda

Publicerad

Både Korsängens förskola och Grillby förskola som invigts i september är byggda enligt Enköpings eget koncept.

De så kallade typförskolorna byggs på ett liknande sätt vilket gör att arbetstimmar och pengar kan sparas då man slipper arbeta med att utforma förskolorna från grunden vid varje nytt projekt. Konceptet är framtaget i samråd med verksamheten, med ett starkt barnperspektiv. Det yttrar sig till exempel i att fönster, handfat, bord och stolar är i barnhöjd runtom i lokalerna.

Örsundsbro nya förskola är också ett exempel på en typförskola.

Mer nytt väntar

De förskolor som ska uppföras de närmaste åren kommer också att vara typförskolor. Hummelsta byggs redan och senare står Skolsta samt Ripan i västra Enköping på tur.

Även om det ska byggas mer nytt kommer det nog att dröja innan två förskolor invigs inom loppet av två veckor igen. Så har det varit nu i september, då först Korsängens och sedan Grillby förskola invigts med pompa och ståt. De båda förskolorna ersätter tidigare föråldrade lokaler och innebär samtidigt kapacitetsökningar då fler barn kan tas emot – nödvändigt i vår växande kommun.

Interiör som visar en läshörna med sittdelar i barnhöjd

Barnperspektivet är starkt i de nya typförskolorna. Läshörnan är en av de platser som har sittdelar i barnhöjd. Foto: Maja Geffen

Utomhusbild som visar en lekgård i förgrunden och en stor tegelbyggnad i bakgrunden

Gott om lekutrymme utomhus på de nya förskolorna, här Korsängens nya förskola. Foto: Maja Geffen