Grundskola

Grundskolan är en nioårig skolform för barn i åldern 7–16 år. 

Enligt skollagen gäller skolplikt för alla elever i grundskoleåldern, 7–16 år. Skolplikt gäller från hösten 2018 också för sexåringar i förskoleklass.

Utbildningen ska bidra till elevens personliga utveckling, förbereda eleven för aktiva livsval och lägga grunden till fortsatt lärande.  

I Enköpings kommun finns både kommunala och fristående grundskolor. Du kan önska vilken grundskola ditt barn ska gå i.

Vanliga frågor

Kan mitt barn som bor varannan vecka hos mig gå i två skolor?

​​Barn som bor varannan vecka hos sina vårdnadshavare har placering endast på en skola. 

Kan barn börja i skolan i andra åldrar?

​De flesta barn börjar i förskoleklass vid sex års ålder och i årskurs 1 på höstterminen det år de fyller 7 år. Det är ibland möjligt att låta barnet börja ett år tidigare och vid särskilda skäl ett år senare.

Kan mitt barn få ledigt från skolan?

​För att få ledigt från skolan utanför lov måste du ansöka om ledighet. Vår ansökningsblankett hittar du under E-tjänster och blanketter. Lämna din ansökan till din lärare senaste tre veckor innan önskad ledighet. Läraren kan bevilja eleven en kortare ledighet utanför lov. Vid speciella skäl kan längre ledighet medges. Gäller ledigheten mer än tio dagar kan endast rektor fatta beslut.

E-tjänster och blanketter

Fördjupning