Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar på Enabygdens naturskoleverksamhet.

Från vänster till höger

Sven Andersson
070-331 19 17
sven.andersson@enkoping.se

– Ända sedan 1982 när jag började som NO-lärare på Korsängsskolan i Enköping, har utomhuspedagogik varit en av hörnstenarna i mitt arbete. Jag har nu arbetat som utomhuspedagog inom kommunens naturskole-verksamhet i många år och stärkts i min uppfattning att inlärning utanför klassrummets väggar är ett viktigt komplement till den traditionella undervisningen i klassrummet.

Maria Hjortman
0171-62 57 67
maria.hjortman@enkoping.se

– Jag har arbetat som matematik och NO-lärare i Enköping på mellanstadiet sedan år 2000. Jag fick tidigt kontakt med Naturskolan. Sven och Mickes jobb blev mitt drömjobb. Nu har jag fått chansen att vara med och sprida utomhuspedagogikens fördelar. Sedan 2013 är jag en av pedagogerna i Enabygdens Naturskole-verksamhet. Det är mycket stimulerande att arbeta med alla elever i årskurs F till 9 och med skolans alla ämnen. Med utomhuspedagogik som en extra och kompletterande metod, kan många elever hjälpas till att se sammanhang och känna lust i sitt lärande.

Mikael Bernövall
0171-62 62 97
mikael.bernovall@enkoping.se

– Som mellanstadielärare har jag arbetat med utomhuspedagogik i många former sedan 1988. Kraften i ett lärande som flyttat ut i verkligheten har inspirerat både mig och mina elever. Jag är övertygad om att utomhuspedagogik kommer att spela en viktig roll i skolornas arbete med de förmågor som grundskolans läroplan vill att eleverna ska utveckla.