Matriser – en hjälp till formativ bedömning

Vi på naturskolan arbetar med att ta fram matriser till våra teman. Vår tanke är att de kan fungera som ett stöd för dig som lärare i den formativa bedömningen av eleverna.

Många elever visar andra sidor när de kommer ut i naturen och det kan vara intressant att på ett enkelt sätt markera de förmågor som eleverna visar. Matriserna är enkelt uppbyggda utifrån förmågorna i Lgr11 och man kan fylla i elever och markera vilka förmågor som man vill titta extra på.

Läs gärna igenom matrisen i förväg och gör ett urval. Välj en eller två förmågor som du vill titta på under dagen eller välj någon/några elever som du känner att du behöver bedöma. Vi ser våra dagar som ett träningstillfälle och inte ett prov så för oss är det är viktigt att bedömningen blir formativ och ger eleverna en chans att fortsätta att utvecklas.

Matrisen kan också användas för att förbereda eleverna inför en dag med oss. Eleverna kan få veta vilka förmågor de kommer att träna under dagen.

Bedömningsmatriser

År 3

FjärilarExcel (excel, 55 kB)

Forntida teknikerExcel (excel, 27 kB)

Fysik på lekplatsenExcel (excel, 55 kB)

Naturens mångfaldExcel (excel, 51 kB)

Teknik uteExcel (excel, 56 kB)

Vår i skogenExcel (excel, 54 kB)

År 6

EldExcel (excel, 29 kB)

FriluftslivExcel (excel, 52 kB)

Forntida teknikerExcel (excel, 27 kB)

MekanikExcel (excel, 60 kB)

Naturens mångfaldExcel (excel, 54 kB)

Vatten och livetExcel (excel, 54 kB)

Vår i skogenExcel (excel, 53 kB)

År 9

MekanikExcel (excel, 58 kB)

Hjälp oss att utvärdera!


Arbetet med matriser fortsätter och  vi vill gärna veta hur våra matriser fungerar, ris och ros. Framförallt behöver vi veta om de används. Om användningen och utvärderingen faller väl ut kommer vi att fortsätta att göra fler matriser.

Välkommen med synpunkter!