Samarbeta med oss

Enabygdens Naturskoleverksamhet fördelar ett antal utedagar för varje skola under läsåret.

Vår i skogen

Till grund för fördelningen är bland annat skolornas storlek. Fördelningen av dagar sker en gång på våren och en gång på hösten.

Utedagarnas innehåll, det vill säga tema, årskurs, klass och personal, bestäms lokalt på skolan av idégruppsrepresentanten med rektor som stöd.