Teman

Här kan du läsa om olika temadagar som vi erbjuder. Temadagen genomför vi tillsammans i din skolas närmiljö eller vid vårt uteklassrum Stora Grindtorp. Andra intressanta platser kan också bli aktuella, som till exempel Hjälstaviken.

Stora Grindtorp

Stora Grindtorp


Givetvis kan vi även genomföra andra typer av utedagar som vi planerar tillsammans.

På temadagen kan vi laga lunchen tillsammans över öppen eld om du vill.

Exempel på receptWord (word, 66 kB)

Meny och organisation kommer vi överrens om vid bokningen. Skolans kök ordnar ingredienser och vi står för utrustningen. Det går givetvis också bra att ha med egen matsäck.

Våra teman

Här hittar du alla våra teman sorterade i bokstavsordning. Om du vill läsa mer om temat kan du klicka på länken under varje temabeskrivning.

Allemansrätten

Årskurs 3-6, erbjuds april–november

Detta tema behandlar vår ganska unika möjlighet att få vistas och förundras över vår fina natur. Med grund i ”Inte störa inte förstöra” får eleverna undersöka vad allemansrätten står för. Temat innehåller förutom utedagen förslag på både för- och efterarbete att göra i klassrummet.

Exempel på aktiviteter:

 • Kulpromenad kring allemansrätten
 • Ljudkarta
 • Var ska vi tälta?
 • Solskyddsfaktor
 • Poängjakt

Mer om allemansrättenWord (word, 90 kB)

Amerikaskogens uteklassrum

Årskurs 3–6
Erbjuds året om

Ni åker kulturbuss med max 25 elever till Lillkyrka och vandrar sedan på Fornstigen till Lillkyrkaskolans fina lägerplats vid Amerikaskogen. Vandringen är cirka 4 kilometer i varje riktning. Vi planerar gemensamt i förväg vad dagen ska innehålla i övrig.

Mer om Amerikaskogens uteklassrumPDF (pdf, 26 kB)

Använd dina sinnen

Årskurs F–5
Erbjuds mars–november

Den här dagen får ni arbeta utomhus med alla sinnen och samtidigt lära er om andra djurs sinnen. Flera skolämnen integreras i arbetet.

Exempel på aktiviteter:
Sinnesstigen
Rovdjur och byte
Linan
Femfacksask

Mer om Använd dina sinnenPDF (pdf, 37 kB)

Eld

Årskurs 4–9
Erbjuds året om

Eld är något som fascinerar i alla åldrar. Eleverna får prova att göra eld med hjälp av olika metoder och även använda elden på olika sätt. Vi lagar mat över öppen eld. Eldens historia tas upp på ett naturligt sätt och vi försöker hitta ”eldens hemlighet”.

Exempel på aktiviteter:
Brandsäkerhet
Eldens historia
Bli en eldmästare
Koka te från skogen

Mer om EldPDF (pdf, 36 kB)

Fiskar

Årskurs 4-6, erbjuds i april

Det här temarbetet består av två delar:

 • Klassen, med stöd av ordinarie lärare, arbetar under vårterminen med att göra en egenproducerad handbok som innehåller bilder och faktatext om fiskar som finns i Enköpingsån. Boken ska även innehålla en del med mer allmän faktakunskap kring djurgruppen fiskar. Fiskboken skickar ni till repro för tryck, så att alla elever får var sin bok.
 • Som en del av projektet får klassen under våren delta i ”Enköpingsåns dag”. En trevlig förmiddag där eleverna får vara med om att fånga lekvandrande fisk i ryssja och undersöka insekter och andra småkryp som håvats upp ur ån. Ett samarbete mellan Enköpings kommun, Upplansstiftelsen, Biotopia och länsstyrelsen.

Mer om fiskarWord (word, 68 kB)

Fjärilar och andra pollinerare

Årskurs 3–6
Erbjuds i augusti och september

Under de senaste åren har larmrapporter om minskat antal insekter duggat allt tätare. Vi människor är beroende av de tjänster som våra pollinerande insekter utför. I det här temat vill vi öppna ögonen för den värld av surrande och fladdrande mångfald som gör så stor nytta för oss människor. Vi får bekanta oss med insekter som grupp, och deras anatomi. Vi tittar närmare på vackra fjärilar och lär oss om deras livsvillkor. Eleverna får också bidra till ett bättre liv för de vilda bina genom att bygga egna ”bihotell” som de kan ta hem och sätta upp i naturen.

Exempel på aktiviteter:
Lek om insekters utveckling
Fjärilsleken
Artjakt
Tillverka ett ”bihotell”

Mer om Fjärilar och andra pollinerarePDF (pdf, 555 kB)

Forntida teknik

Årskurs F–9
Erbjuds april–november

I det här temat får eleverna uppleva en dag där vi arbetar utomhus med olika typer av tekniker som människan använt förr. Eleverna använder material som hämtas från naturen. Vi vill gärna att dagen kopplas samman med något arbetsområde i den vanliga undervisningen.

Exempel på aktiviteter:
Tillverkning av tjära
Vävning och repslagning
Brummare
Tillverka kolkritor i folie
Medaljong med runskrift

Mer om Forntida teknikPDF (pdf, 102 kB)

Forntiden i Hemsta hage

Årskurs 4–6
Erbjuds vår och höst

De öppna fridsamma hagarna vid Hemsta inbjuder till en stunds avkoppling och promenad i naturskön miljö. De inknackade bilderna i den flata Hemstahällen sätter fantasin i rörelse. Vad betyder alla dessa tecken och bilder? Detta tema passar när du vill arbeta med ett undersökande arbetssätt ute bland fornlämningar. I en unik miljö får eleverna undersöka och arbeta med både hällristningar, gravar och det gamla vattenhålet. Eleverna delas upp i tre grupper som cirkulera på de tre stationerna.

Exempel på aktiviteter:
Mät längden på det största eller minsta skepp du kan hitta
Gör en fältskiss av den grav ni står sitter vid nu. Ta er tid att titta att rita noga.
Det gamla vattenhålet – fantisera kring din plats.

Mer om Forntiden i Hemsta hagePDF (pdf, 211 kB)

Friluftsliv

Årskurs 6–9
Erbjuds året om

En heldag med positiva friluftsupplevelser som en pedagogisk metod.
Eleverna samarbetar i mindre grupper.

Exempel på aktiviteter:
Ni får bygga er egen lägerplats och laga mat ute i skogen
Ni får även prova att tillverka saker med naturmateriel
Hugga ved

Mer om FriluftslivPDF (pdf, 45 kB)

Fysik på lekplatsen

Årskurs 1–3
Erbjuds mars–november

Vi arbetar praktiskt ute i en lekplats med hela kroppen. Målet är att förstå olika begrepp och företeelser som tyngdkraft, friktion, balans, tyngdpunkt och jämvikt. Hela kroppen blir aktiv i ett sådant lärande. Eleverna delas i mindre grupper som arbetar med att lösa uppgifter vid olika redskap tillsammans.

OBS! Detta tema är en halvdagsaktivitet som genomförs med små grupper om 8-12 elever

Exempel på aktiviteter:
Experiment på en gungbräda
Experiment med en gunga
Experiment med klätterställning
Experiment på en balansbom
Experiment i en rutschkana

Mer om Fysik på lekplatsenPDF (pdf, 47 kB)

Fåglar

Årskurs 4–9
Erbjuds under vårterminen

Det här temaarbetet består av två delar:

 • Klassen med stöd av ordinarie lärare arbetar under tidig vår med att göra en egenproducerad fågelbok innehållande fåglar vi kan tänkas möta på den fågellokal vi ska besöka. Fågelboken skickar ni till repro för tryck, så att alla elever får var sin bok.
 • Ni arbetar också med djurgruppen fåglar i stort och tränar på kikarteknik.

Som avslutning av projektet åker klassen en tidig vårmorgon tillsammans med oss till någon fågellokal för att få studera fåglarna ”live”. Det kan till exempel vara Hjälstaviken.

Mer om Tema fåglarPDF (pdf, 47 kB)

Hållbar utveckling

Årskurs 6–9
Erbjuds höst och vår

Då hållbar utveckling är ett stort och vitt begrepp har vi valt att i detta tema fokusera på övningar som på ett konkret sätt låter eleverna uppleva och reflektera kring begreppet ekologisk hållbarhet. Vårt utepass ska ses som en liten del av ett större tema kring hållbar utveckling.

Utepasset genomförs som en serie övningar som tillsammans ska försöka skapa en helhet. Målet är att upplevelsen av den vilda naturen tillsammans med pedagogiska övningar ska ge eleverna förutsättning att förstå viktiga begrepp samt reflektera och ta ställning kring hållbarhetsfrågorna. Vi använder Joseph Cornells koncept ”flow learning” för att ge förutsättningar för koncentrerat lärande.

Exempel på aktiviteter:
Onaturlig stig
Djur och växter på ryggen
Akumuleringsleken
Från ljus till socker

Mer om Hållbar utvecklingPDF (pdf, 288 kB)

I skogen på vintern

Årskurs F–7
Erbjuds december–mars

Naturen lever året runt. Med en utedag på vintern försöker vi finna detta liv och undersöka hur djuren kan överleva. Vi får även möjlighet att ägna oss åt friluftsliv

Eempel på aktiviteter:
Växter på vintern
Djurspårning
Upplevelser i snön
Småkryp på vintern
Djurens vinterföda

Mer om I skogen på vinternPDF (pdf, 127 kB)

Kompisövningar

Årskurs F–5
Erbjuds året om

Den här utedagen får eleverna arbeta med övningar som tränar samarbete och
utvecklar samspel och kamratrelationer i klassen. Du som pedagog får i praktiken prova på hur dessa övningar fungerar så att du själv sedan kan använda övningarna i din skolas långsiktiga arbete med att utveckla barns sociala färdigheter och hälsa.

Exempel på aktiviteter:
Fallskärmen
Ring i ring
Leddjuret
Svävande pinnen
Djur

Mer om KompisövningarPDF (pdf, 309 kB)

Lyrik

Årskurs 5–9
Erbjuds året om

En dag som inleds med upplevelser ute. Därefter använder vi upplevelserna för att skapa egen enkel lyrik och delge varandra upplevelsen.

Exempel på aktiviteter:
Lekar som öppnar för upplevelser.
Ljudkartor.
Möt ett träd.
Kameran.
Min plats
Skriva dikter

Mer om LyrikPDF (pdf, 41 kB)

Lägerskola

Årskurs 3–9
Erbjuds april–oktober

Vi kan vara med som stöd för er vid planering och genomförande av olika aktiviteter under er lägerskola. Vi ser oss framför allt som en resurs kring olika programpunkter. Vi har stor erfarenhet av lägerskolor ute i naturen, till exempel i form av olika paddlingar.
Det är även möjligt att åka på lägerskola till Bryggholmen. Ni hyr lägerskoleplatsen av Bryggholmsstiftelsen och vi kan bidra med idéer och program. För mer info se vår ikon i First Class eller www.bryggholmen.se under ”Bryggholmens läger & naturskola”.

Mer om LägerskolaPDF (pdf, 25 kB)

Matematik ute

Årskurs F–9
Erbjuds när det är barmark

Här arbetar vi med kursplanens kunskapsmål på ett konkret sätt, använder hela kroppen och alla sinnen vid lärandet. Vi anpassar övningarna så att dom passar de avsnitt inom matematiken ni vill arbeta med.

Exempel på aktiviteter:
Hemliga påsen
36-leken
Sorteringsövningar
Räkna med hemliga tal
Geometrirep

Mer om Matematik utePDF (pdf, 50 kB)

Mekanik

Årskurs F–9
Erbjuds när det är barmark

Här arbetar vi med kursplanens kunskapsmål på ett konkret sätt, använder hela kroppen och alla sinnen vid lärandet. Vi anpassar övningarna så att dom passar de avsnitt inom matematiken ni vill arbeta med.

Exempel på aktiviteter:
Hemliga påsen
36-leken
Sorteringsövningar
Räkna med hemliga tal
Geometrirep

Mer om MekanikPDF (pdf, 270 kB)

Naturens mångfald

Årskurs F–9
Erbjuds vår och höst

Syftet med utedagen är att eleverna ska få uppleva och få kunskap om den mångfald av liv som möter oss ute i naturen. Vi väcker med hjälp av olika övningar elevernas entusiasm och låter dem träna på att fokusera sin uppmärksamhet för att kunna uppleva naturens mångfald.

Exempel på aktiviteter:
Blommornas sexliv i lupperspektiv
Locka fåglar
Växtdetektiv
Att läsa naturens alfabet
Mångfald i vattnet och på land
Naturbingo

Mer om Naturens mångfaldPDF (pdf, 41 kB)

Naturkatastrofen

Årskurs 8–9
Erbjuds vår och höst

Genom ett processdrama vill vi ge eleverna en egen upplevelse av hur en naturkatastrof kan skapa fattigdom och ohälsa. Genom den gemensamma upplevelsen som elever och lärare får under den här dagen kan det fortsatta arbetet i klassrummet berikas. I diskussioner använder vi den gemensamma upplevelsen som grund för att kunna förstå hur det kan kännas att leva under knappa och hårda förhållanden.

Exempel på aktiviteter:
Skapa en lägerplats
Rena vatten
Gör eld och laga mat
Använda knappa resurser
Bota sjukdomar
Överleva

Mer om NaturkatastrofenPDF (pdf, 518 kB)

Naturslöjd

Årskurs 3–9
Erbjuds vår och höst

Att använda sina händer för att skapa olika typer av slöjdalster är något som de flesta upplever som roligt. I det här temat får eleverna, ofta med hjälp av saker vi hittar ute i naturen, prova att tillverka olika föremål. Vi anpassar givetvis uppgifterna svårighetsgrad till elevernas ålder.

Exempel på aktiviteter:
Växtfärgning
Naturslöjd
Kaveldunskonst
Björkvisp
Naturväv

Mer om NaturslöjdPDF (pdf, 311 kB)

Prata engelska

Årskurs 5–9
Erbjuds året om

Här arbetar vi med kursplanens kunskapsmål på ett konkret sätt, använder hela kroppen och alla sinnen vid lärandet. I utekontexten bryter vi rollmönster från klassrummet och det blir lättare att våga uttrycka sig muntligt i ett friare mindre kontrollerat sammanhang.

Exempel på aktiviteter:
The log
Verb charade relay
I´m going hunting
Opposites
Animals

Mer om Prata engelska

Poetry

Årskurs 4–9
Erbjuds året om

En dag som inleds med upplevelser ute. Därefter använder vi upplevelserna för att skapa egen enkel lyrik på engelska och delge varandra upplevelsen. Skrivandet av lyrik gör vi inomhus om inte vädret tillåter oss att även skriva ute.

Exempel på aktiviteter:
Lekar som öppnar för upplevelser.
The owls and crows
The noses game
Exploring special places
Share inspiration

Mer om PoetryPDF (pdf, 236 kB)

Rör på kroppen

Årskurs 5–9
Erbjuds april–oktober

Syftet med denna halvdag ute är att eleverna ska få lära sig hur rörelse hänger samman med kroppens hälsa och välbefinnande samt hur energiförbrukningen i kroppen balanserar energimängden i vår föda. Vi tar även upp attityder och värderingar kring utseende, mode med mera.

Exempel på aktiviteter:
Rörelse- och energiintag
Stenåldersträning
Vandring med dilemmafrågor

Mer om Rör på kroppenPDF (pdf, 36 kB)

Skidutflykt i skogen

Årskurs 3–4
Erbjuds januari–mars

Den här dagen får ni prova på längdåkning på skidor i skogen. Vi gör en längre rast på något fint ställe där vi kan ha en lägereld och kanske laga mat eller äta vår matsäck.
Genom ett samarbete med EAI:s skidsektion får eleverna låna komplett skidutrustning (skidskor, skidor, stavar). Observera att utrustningen passar för skolår 3-4. Skidturen utgår från EAI:s klubbstuga vid Gånstagården.

Exempel på aktiviteter:
Skidteknik
Lekar på skidor
Friluftsliv på vintern

Mer om Skidutflykt i skogenPDF (pdf, 26 kB)

Skogens mat

Årskurs 2–3
Erbjuds i september

I det här temat får eleverna uppleva en dag där vi arbetar utomhus med att skapa en god måltid av både ingredienser som vi har med oss och sådant vi kan hitta ute i naturen. Mindre grupper ansvarar för olika delar av processen att göra en måltid ute. Skogens mat är en utedag där klassen tillsammans hjälps åt att skapa förutsättningar för en riktig festmåltid ute i skogen. En dag som hjälper till att svetsa samman gruppen och ger erfarenheter och upplevelser att minnas.

Exempel på aktiviteter:
Samarbetslekar
Förbereda eldplats
Samla ved och ingredienser från skogens skafferi
Laga gryta, koka sylt, steka bröd och efterrätt

Mer om Skogens matPDF (pdf, 42 kB)

Småfåglar i holk

Årskurs 4–7
Erbjuds augusti–november och april–maj

Det här temaarbetet består av fyra delar:

 • Tillsammans med sin ordinarie lärare tar eleverna reda på fakta om fågelarter som häckar i holkar.
 • Tillsammans med oss bygger eleverna holkar ute i markerna. Enabygdens Naturskoleverksamhet står för materiel.
 • Klassen sätter själva upp holkarna i en skog i närheten av skolan.
 • Arbetet följs upp på våren genom att eleverna besöker sina holkar utrustade med kikare och undersöker holken.

Mer om Småfåglar i holkPDF (pdf, 104 kB)

Småkryp

Årskurs 3–9
Erbjuds maj–oktober

Ni får fånga massor av olika småkryp i skogen och lära er om hur de lever. Eleverna får uppleva en del av naturens mångfald.

Exempel på aktiviteter:
Fånga småkryp med håv.
Studera olika småkryp i lupp och mikroskop
Undersöka gråsuggor
Insektslekar
Adoptera en myra

Mer om SmåkrypPDF (pdf, 108 kB)

Svenska – muntlig framställning

Årskurs 5–9
Erbjuds vår och höst

Här arbetar vi med kursplanens kunskapsmål på ett konkret sätt, använder hela kroppen och alla sinnen vid lärandet. I utekontexten bryter vi rollmönster från klassrummet och det blir lättare att våga uttrycka sig muntligt i ett friare mindre kontrollerat sammanhang.

Exempel på aktiviteter:
För och emot
Dilemma på gång
Hatten av för guiden
Minuten
Intervjua ett träd
Hemliga bilden

Mer om Svenska – muntlig framställningPDF (pdf, 174 kB)

Svenska träd

Årskurs F–6
Erbjuds vår och höst

Temat är tänkt som en halvdag där eleverna får lära sig mer om träd genom olika övningar där hela kroppen får delta i lärandet. Temat ska ses som en del i en större helhet där klassrummet och uterummet samspelar och därigenom ger eleverna större chanser att förstå sammanhang och begrepp kopplade till träd.

Exempel på aktiviteter:
Byt träd som ett djur som lever vid trädet
Näsan
Bygg ett träd - trädets delar
Färger, som går över till att studera ett specifikt träd noga två gånger
Mikrofonen
Hemlig bild med burr
Samla löv eller barr på vit duk. Fem av varje. Sortera.

Mer om Svenska trädPDF (pdf, 52 kB)

Svenska ute

Årskurs F–9
Erbjuds vår och höst

Vi använder övningar från nya boken ”Att lära in svenska ute”. Med sina sinnen och hela kroppen får eleverna arbeta med svenska språket och moment som anpassas till ålder och dina önskemål. Ett tema som inspirerar både lärare och elever till språkinlärning ute i verkligheten.

Exempel på aktiviteter:
Bokstavsstafett
Mikrofonen
Allt är inte bara svart och vitt
Adjektivjakten
Fett najs
Fragment

Mer om Svenska ute

Teknik ute

Årskurs 1–3
Erbjuds mars–november

Vi arbetar praktiskt ute i skogen med hela kroppen. Målet är att förstå hur enkla mekanismer används i vardagens tekniska föremål och hur de benämns och fungerar. Dessutom får eleverna prova på att själva konstruera och lösa problem. Hela kroppen blir aktiv i ett sådant lärande.

Exempel på aktiviteter:
Bygga ett torn av naturmaterial
Hävstången
Vad är teknik för dig?
Bladets teknik
Bygg en A-bro (= vippbro)
Göra upp eld – koka vatten
Narturföremål som människan härmat
Mätteknik
Teknisk skogsslinga

Mer om Teknik utePDF (pdf, 129 kB)

Vandra på Upplandsleden

Årskurs 2–9
Erbjuds vår och höst

Skolelever vandrar lärorika mil på Upplandsleden. Natur och kultur hänger ihop. Barn och rörelse är livsviktigt. Upplevelsebaserat lärande i landskapet inspirerar. Allt detta är möjligt om du bestämmer dig för att vandra med din elevgrupp.
Tillsammans med oss har du nu möjligheten att vandrat spännande sträckor i Enköpings kommun. Ta med din klass du också! Det är möjligt att åka kulturbuss med max 25 elever till startplatsen.

Exempel på aktiviteter:
Fotobingo
Utforska kartan
Vi undersöker natur och kulturspår som vi passerar
Matlagning på stormkök

Mer om Vandra på UpplandsledenPDF (pdf, 26 kB)

Vatten och livet

Årskurs 4–6
Erbjuds vår och höst

I detta temaarbete ingår både förberedelser i skolan, en utedag med Enabygdens Naturskoleverksamhet i samarbete med Vatten- och avfallsavdelningen och efterarbete. Temat försöker med hjälp av litteraturstudier, lekar, upplevelser, undersökningar och reflektion ge kunskaper som ska kunna hjälpa eleverna att förstå hur beroende vi är av en natur i balans. Med vatten som ett exempel försöker vi ge eleverna insikt i hur olika samband i naturen gör livet möjligt på jorden.

Exempel på aktiviteter under utedagen:
Personal från Vatten- och avfallsavdelningen guidar i parken
Lek som beskriver vattenrening i vattenparken
Håvning av småkryp i vattenparken
Vattenhäxan
Dramatisera sol - växt - växtätare - predator

Mer om Vatten och livetPDF (pdf, 3 MB)

Vår i skogen

Årskurs F–5
Erbjuds under våren

I det här temat får eleverna uppleva vårens ankomst. Vi studerar livets återkomst till närmaste skogsbacke med spirande växter, vårtrötta småkryp och fåglarnas lockande toner. Med ryggsäcken packad med sittunderlag, extra vantar och smaskig matsäck känner vi att varmare tider närmar sig.

Exempel på aktiviteter:
Miniatyrrevir kring vårens växter
Bokstavsduk
Lyssna med fingrar
Fågeln flyger högt
Fågelfångaren
Locka fåglar

Mer om Vår i skogenPDF (pdf, 41 kB)

Äventyr med GPS

Årskurs 5–9
Erbjuds året om

Vi använder oss av GPS som ett hjälpmedel i undervisningen för att eleverna i små grupper ska förflytta sig till givna destinationer och där utföra olika uppgifter. Uppgifterna kan vara av vitt skilda slag efter lärarens önskemål och ha anknytning till förmågor i många av skolans ämnen och anpassas till olika åldrar och årstider. Exempel på skolämnen som kan beröras är svenska, språk, matematik, geografi, samhällskunskap, biologi och idrott.

Exempel på aktiviteter:
Lär dig grunderna i hur en GPS fungerar
Leta cacher
Hitta vägen med hjälp av en GPS
Ett GPS-äventyr

Mer om Äventyr med GPSPDF (pdf, 63 kB)

Äventyrspedagogik 1

Årskurs 6–9
Erbjuds året om

Att få klassen (gruppen) att fungera tillsammans på ett positivt sätt är väldigt viktigt. Med vår äventyrspedagogik får eleverna i mindre grupper lösa problem i naturen och därigenom träna på att samarbeta. Grupperna lagar även sin lunch över öppen eld.

Exempel på aktiviteter:
Det vandrande A-et
Upp på berget
Monsterpromenad
Över helvetesgapet

Mer om Äventyrspedagogik 1PDF (pdf, 957 kB)

Fysik på lekplatsen