Matriser – en hjälp till formativ bedömning

Vi på ENaT har som en service tagit fram matriser till våra teman. Vår tanke är att de kan fungera som ett stöd för dig som lärare i den formativa bedömningen av eleverna.

När vi kommer till er i klassen får du en unik möjlighet att ta ett steg tillbaka och iakta dina elever. Det blir ett bra tillfälle att göra anteckningar om vilka förmågor du ser och möjlighet att ge feedback till dina elever. Många elever visar också andra sidor när de arbetar mer praktiskt. Matriserna är enkelt uppbyggda utifrån förmågorna i Lgr11 och man kan fylla i elever och markera vilka förmågor som man vill titta extra på.

Läs gärna igenom matrisen i förväg och gör ett urval. Välj några förmågor som du vill titta på under dagen eller välj någon/några elever som du känner att du behöver uppmärksamma. Vi ser våra dagar som ett träningstillfälle och inte ett prov, så för oss är det är viktigt att bedömningen blir formativ och ger eleverna en chans att fortsätta att utvecklas. Om du vill kan du prata förmågor med oss innan vi påbörjar dagen. Vi kan ofta vrida temat/dagens arbete lite så att du får se mer av det du är intresserad av och eleverna får träna extra på det.

Bedömningsmatriser

Blandningar och lösningar, år 3Excel (excel, 58 kB)

Bygga fordon 1, år 3Excel (excel, 58 kB)

Bygga fordon 2, år 4–6Excel (excel, 61 kB)

Elektricitet, år 6Excel (excel, 54 kB)

Förnyelsebara energikällor, år 6Excel (excel, 28 kB)

Konstruktion av legobro, år 6Excel (excel, 52 kB)

Kroppens byggstenar, år 3Excel (excel, 50 kB)

Kroppens byggstenar, år 4–6Excel (excel, 47 kB)

Kroppens byggstenar, år 7–9Excel (excel, 56 kB)

Lego Mindstorms 1, år 9Excel (excel, 54 kB)

Legorobotar 1, år 6Excel (excel, 54 kB)

Luftundersökningar, år 3Excel (excel, 52 kB)

Materials egenskaper, år 3Excel (excel, 52 kB)

Matris, tom mallExcel (excel, 44 kB)

Programmera mera, år 3Excel (excel, 36 kB)

Upp i det blå, år 1–3Excel (excel, 50 kB)

Vattnets former, år 3Excel (excel, 50 kB)

WeDo- programmeringExcel (excel, 25 kB)