ENaTs nätverk

ENaT har ett alldeles eget nätverk med intresserade pedagoger från kommunens 15 grundskolor, både de kommunala och de fristående.

Nätverkets roll och en representants uppgifter:

Nätverket är ENaT bollplank ute på skolorna som kan ge oss respons och feedback.

Nätverksrepresentanten får information om när ENaT kommer och besöker skolan, och hur många pedagogdagar det blir. Utifrån det gör man en egen prioritering på skolan hur man vill fördela tiden och vilka teman som man vill arbeta med.

Nätverksrepresentanten kallar ENaT och alla lärare som ska få besök till ett planeringsmöte, där vi kan fastställa detaljerna tillsammans.

Nätverket träffas för erfarenhetsutbyte och planering på eftermiddags tid, 1 gång per termin. Mötet sker på någon av kommunens skolor och vi får chans att ta del av deras teknik och naturvetenskapliga arbete.

Studiebesök, en heldag per läsår reser vi iväg för att få lite extra inspiration och några nya idéer.

Antalet representanter varierar beroende på storlek på skolan och intresse. Om du är intresserad att vara med är du välkommen att höra av dig.

Hittade ingen sidfot, se till att denna sida ligger under en startsida. false