Organisation

För att väcka lusten att utforska naturvetenskap och teknik på Enköpings grundskolor har kommunen anställt tre pedagoger på halvtid.

En styrgrupp med verksamhetschef för grundskola, en rektor och en lärare från förskolan, grundskolan och gymnasiet följer upp och styr verksamheten.

ENaT har också ett nätverk med lärare från alla kommunens grundskolor. Nätverket har som uppgift att vara ett bollplank till verksamheten, och förlängningen ut till skolorna.

Läs mer om nätverket