Samarbeta med oss

ENaT fördelar ett antal temadagar för varje skola under läsåret.

Till grund för fördelningen är bland annat skolornas storlek.

Temadagarnas innehåll, det vill säga tema, årskurs, klass och personal, bestäms lokalt på skolan med rektor som ansvarig.