Teman

Här kan du läsa om de teman som vi erbjuder.

Tänk på att när vi kommer till din skola kan vi inte ha samma tema i två klasser samtidigt. Tema 2 och 3 använder samma materiel och kan därför inte kombineras. Detsamma gäller tema 9, 10, 11 och 12.

Våra teman

Här hittar du alla våra teman sorterade i bokstavsordning. Om du vill läsa mer om temat kan du klicka på länken under varje temabeskrivning.

Blandningar och lösningar

Årskurs 3–5, halvdagsaktivitet (minst 150 minuter)

Eleverna får med hjälp av många olika experiment lära sig förstå begreppen blandningar, lösningar, emulsioner och slamningar. Vi undersöker olika fasta ämnen och gaser och ser hur de beter sig i vatten.

Mer om Blandningar och lösningarPDF (pdf, 51 kB)

Bygga fordon 1

Årskurs 1–3, halvdagsaktivitet

Vi konstruerar med hjälp av k´nex byggbitar fordon både efter egna idéer och efter beskrivning och löser med dem en del uppgifter samt försöker förstå några olika begrepp såsom till exempel rotation, gravitation, friktion, lägesenergi och rörelseenergi.

Mer om Bygga fordon 1PDF (pdf, 45 kB)

Bygga fordon 2

Årskurs 4–6, heldagsaktivitet

Vi konstruerar med hjälp av k´nex byggbitar fordon både efter egna idéer och efter steg för steg beskrivning och löser med dem en del uppgifter samt försöker förstå några olika begrepp tilll exempel rotation, gravitation, friktion, luftmotstånd, lägesenergi och rörelseenergi. Eleverna får lösa en del tuffa utmaningar och arbeta med ett naturvetenskapligt arbetssätt. Som avslutning gäller det att konstruera ett fordon där både prestanda och pris avgör resultatet.

Mer om Bygga fordon 2PDF (pdf, 120 kB)

Elektricitet

Årskurs 4–6, heldagsaktivitet

Vi försöker förstå vad elektricitet är och prövar på hur den fungerar. Vi reflekterar kring elens betydelse i dagens samhälle. Vi lär oss hur serie- och parallellkoppling fungerar och undersöker ledare och isolatorer. Eleverna får vara kreativa och bygga ett eget tittskåp med belysning eller alternativt tillverka egna strömbrytare och därigenom förstå hur en strömbrytare sluter kretsen och på så vis få olika elektriska föremål att fungera.

Mer om ElektricitetPDF (pdf, 57 kB)

Förnyelsebara energikällor

Årskurs 5–9, halvdagsaktivitet (minst 180 minuter)

För 12–18 elever. Vi använder material från LEGO eLab för lära oss mer om förnyelsebara energikällor. Eleverna får tillverka el med hjälp av sol, vatten och vind. Energin lagras i kondensatorer och används för att driva bilar och ett pariserhjul. Upplägget är kreativt, upplevelsebaserat och praktiskt.

Mer om Förnyelsebara energikällorPDF (pdf, 65 kB)

Konstruktion av legobro

Årskurs 6–9, halvdagsaktivitet (minst 180 minuter)

Problemlösning i praktiken handlar detta tema om. Eleverna får med hjälp av ett förutbestämt antal legobitar i uppgift att bygga en bro som ska klara vissa prestanda. Med hands-on pedagogik får eleverna prova sig fram och på det sättet utveckla en eller flera brokonstruktioner som dokumenteras.

Mer om Konstruktion av legobroPDF (pdf, 182 kB)

Kriminallab

Årskurs 5–7, heldagsaktivitet

Att finna svar på en kriminalgåta stimulerar alla till naturvetenskapligt arbete. Här får man prova lite av varje i ett tvärvetenskapligt tema. Vi följer upp och analyserar olika spår från brottsplatsen. Vem är den skyldige?

Mer om KriminallabPDF (pdf, 66 kB)

Kroppens byggstenar

Årskurs 1­–9, haldagsaktivitet

Eleverna lär sig om cellen och dess olika delar. Vi bygger modeller, använder olika tekniker för att studera cellen och extraherar fram DNA.

Mer om Kroppens byggstenarWord (word, 70 kB)

Legorobotar EV3 Mindstorms

Årskurs 7–9, halvdagsaktivitet (minst 180 minuter)

För 12–18 elever. LEGO Mindstorms 1 är tänkt som en baskurs i programmering och utvecklingsarbete. Eleverna får med hjälp av en interaktiv programvara lära sig att programmera roboten och därigenom få roboten att göra olika typer av moment. OBS! Eleverna måste ha tillgång till iPad eller Chrome Book, en per arbetspar, för att kunna genomföra temat.

Mer om Legorobotar MindstormsPDF (pdf, 447 kB)

Legorobotar EV3 Green City

Årskurs 7–9, halvdagsaktivitet

För 12-18 elever. Ett tema som kräver att eleverna först gjort Legorobotar EV3 Mindstorms. Genom att programmera roboten till att utföra olika uppgifter försöker eleverna göra staden mera hållbar och miljövänlig. OBS! Eleverna måste ha tillgång till iPad eller Chrome Book, en per arbetspar, för att kunna genomföra temat.

Mer om Legorobotar Green CityPDF (pdf, 271 kB)

Legorobotar EV3 Marslandningen

Årskurs 4–6, halvdagsaktivitet (minst 180 minuter)

För 12-18 elever. Eleverna får lösa givna uppdrag med hjälp av legorobotar. Eleverna anpassar robotarna efter uppdragen. Därefter programmeras och testkörs robotarna. Hela konceptet bygger på teknik och problemlösning i en entreprenörsstimulerande anda. OBS! Eleverna måste ha tillgång till iPad eller Chrome Book, en per arbetspar, för att kunna genomföra temat.

Mer om Legorobotar MarslandningenPDF (pdf, 505 kB)

Luftundersökningar

Årskurs 1–3, heldagsaktivitet

Eleverna får prova på ett naturvetenskapligt arbetssätt och söker svar på fyra viktiga frågor om luft. Tar luft plats? Vad är luft? Gör luft motstånd? Varför rör luften på sig?

Mer om LuftundersökningarPDF (pdf, 73 kB)

Materials egenskaper

Årskurs 1–3, heldagsaktivitet

Vi sorterar och undersöker materials egenskaper när det gäller t.ex fysikaliska och kemiska egenskaper men även ur ett historiskt perspektiv och efter olika ämnens påverkan på miljön. Eleverna får prova på ett undersökande arbetssätt, ställa hypoteser och dra egna slutsatser.

Mer om Materials egenskaperWord (word, 42 kB)

Programmera mera

Årskurs 2-4, heldagsaktivitet

Det här temat vänder sig till dig som vill ha en uppstart av ett längre område om programmering. Vi använder URs programserie ”Programmera mera” för att komma igång med detta arbete i klassrummet. Vi kommer under vår dag tillsammans att se de första två avsnitten i serien och arbeta med uppgifter som passar till de avsnitten. Det kommer att vara flera sk unplugged uppgifter som inte kräver dator, ipad eller liknande. Vi kommer också under slutet av dagen köra med programmerbara BlueBots.

Sen är tanken att ni själva ska fortsätta att se programserien och göra övningar kring det.

Körschema Programmera meraPDF (pdf, 345 kB)

Upp i det blå

Årskurs F–3, heldagsaktivitet

Vi bygger och skjuter iväg olika typer av raketer. Vi lär oss hur gravitation och luftmotstånd både kan vara till hjälp och ett problem för människan. Vi avslutar dagen med att använda jetprincipen för att driva några olika farkoster.

Mer om Upp i det blåPDF (pdf, 54 kB)

Vattnets former

Årskurs 1–3, heldagsaktivitet

Eleverna bekantar sig med orden/begreppen fast form, flytande form och gasform samt övergångarna mellan de olika formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning. Eleverna får prova på ett naturvetenskapligt arbetssätt, ställa hypoteser och dra egna slutsatser.

Mer om Vattnets formerPDF (pdf, 94 kB)

WeDo- programmering

Årskurs 4-5, heldagsaktivitet

I det här temat använder vi materialet lego WeDo för lära oss mer om programmering. Vi kommer under vår dag tillsammans att lära oss grunderna för hur man bygger, programmerar och dokumenterar när man arbetar med WeDo. Eleverna kommer sedan i mån av tid arbeta med guidade projekt. OBS! Eleverna måste ha tillgång till iPad (eller Chrome Book) en per arbetspar/grupp, för att kunna genomföra dagen.

Mer om Programmera med WeDoPDF (pdf, 1 MB)