Våra erbjudanden

Vårt mål är att sprida ett experimentellt och praktiskt arbetssätt till personalen på skolorna. Vi vill inspirera till ett enkelt sätt att låta eleverna bli mer entreprenöriella i sitt arbete.

Skolverket säger:

”Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker.”

I våra teman får eleverna ta fram sin nyfikenhet och omsätta ord i handling, enkelt och handgripligt.

  • Vi gör besök i ditt klassrum och tillsammans med dina elever genomför vi våra teman.
  • Vi håller pedagogiskt café i teknik, naturvetenskap och programmering.
  • Vi kan komma till ert arbetslag eller er skola och ha utbildning i ett eller flera teman så att ni lätt kan genomföra dessa med elever på egen hand.
  • Du kan låna våra temalådor när vi inte använder dem själva.
  • Vi har flera temalådor som alltid finns tillgängliga för utlåning.
  • Vi hjälper till när skolorna vill köpa material till egna temalådor. Se mer under rubriken Låna temalådor