Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte kan nå grundskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning.

Utbildningen anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av nio årskurser. När en elev erbjuds grundsärskola ligger en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning till grund.

Egen läroplan med kursplaner

Grundsärskolan har en egen läroplan med kursplaner. Eleven läser samma ämnen som i grundskolan, men enligt grundsärskolans läroplan och kursplaner. För elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av kursplanen i grundsärskolan finns inriktningen träningsskola.

​När det är möjligt kan eleven följa grundskolans kursplaner i ett eller flera ämnen. Grundsärskolan och grundskolan samarbetar för att anpassa utbildningen på bästa sätt för eleven.

Träningsskola

​Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av kursplanen i grundsärskolan. I stället för enskilda ämnen är träningsskolan indelad i fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.