Familje­daghem

I ett familjedaghem arbetar en dagbarnvårdare i sitt eget hem med en grupp barn i åldern 1–6 år. Här kan du ansöka om familjedaghem eller se vilka familjdaghem som finns i kommunen. 

Familjedaghemmet ska stimulera barnets utveckling och lärande och erbjuda barnet en trygg omsorg.  

Dagbarnvårdarna arbetar i arbetslag där tre till fyra dagbarnvårdare ingår. Dagbarnvårdarna samarbetar med barnen i grupper. I grupperna lär barnen känna varandra och alla dagbarnvårdarna.

I Enköpings kommun finns både kommunala och fristående familjedaghem. Du kan önska vilket familjedaghem ditt barn ska gå i.

Vanliga frågor

När måste jag senast ansöka om en plats?

​Din ansökan måste ha kommit in senast fyra månader före önskat startdatum för att vi ska kunna garantera en plats.

Är jag garanterad en plats på något av familjedaghemmen som jag har ansökt till?

​Vi är inte skyldiga att erbjuda en plats på något av de familjedaghem som du har ansökt till. Kommunen är endast skyldig att erbjuda en plats inom garantitiden, som är fyra månader. Det är alltså inte säkert att du får en plats på något av familjedaghemmen som du har önskat.

Hur får jag veta om mitt barn har fått en plats?

​När det finns en plats får du meddelande via sms, e-post eller post.

Fördjupning

Relaterat