Förskola för barn till föräldra­ledig eller arbets­sökande

Från och med den 1 augusti 2016 erbjuds barn till föräldralediga och arbetssökande 20 timmar per vecka i förskola eller pedagogisk omsorg mot avgift.

Vilka tider får barnet vara i förskolan eller den pedagogisk omsorgen?

Rektorn bestämmer i dialog med dig vilka tider ditt barn ska vara i förskolan. 

Vad kostar det?

Du kan räkna ut din avgift i e-tjänsten.

E-tjänsten ansöka om förskoleplats

Viktigt i kombination med allmän förskola

Från och med den 1 augusti det år som barnet fyller tre år erbjuds avgiftsfri förskola, så kallad allmän förskola. Allmän förskola omfattar 15 timmar per vecka och följer grundskolans läsår. Om ditt barn behöver fler timmar i förskolan i åldern 3–5 år debiteras du ordinarie avgift, men avgiften reduceras med 22,5 procent. Det innebär att du debiteras avgift enligt taxa om du väljer att ha ditt barn 20 timmar i förskola.