Studie- och yrkes­vägledning vuxen

Har du funderingar över din framtid gällande utbildning och yrkesval kan du boka in ett möte med en studie- och yrkesvägledare.

Komvux i Enköping erbjuder studie- och yrkesvägledning för dig som är vuxen och folkbokförd i Enköpings kommun. Utifrån dina tidigare kunskaper och erfarenheter kan vi planera dina olika valmöjligheter.

Boka tid för ett möte. Tänk på att ta med dina tidigare betyg om du vill prata utbildning. Studie- och yrkesvägledarna på Komvux finns på Korsängsgatan 12. 

Vanliga frågor

Vad kan jag få hjälp med hos en studie- och yrkesvägledare?

Du kan få hjälp med att utreda och klargöra din situation, vidga perspektiv, göra en handlingsplan, få information om utbildningar, yrken och studieekonomi samt få svar på frågor om behörighet och betyg.

Vilket ekonomiskt stöd kan jag få när jag studerar?

Det finns olika sätt att få ekonomiskt stöd. Några alternativ är studiemedel från Centrala studiestöds­nämnden (CSN), aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen och andra studiefinansieringsformer (a-kassa, försörjningsstöd, sjukersättning, sjukpenning och stipendier).

Kan jag få extra stöd i mina studier?

Ja, Komvux har en speciallärare som kan stötta dig med handledning och strukturering.

Fördjupning