Vuxen­utbildning

På kommunal vuxenutbildning (Komvux) kan du läsa in grundskolan och gymnasiet samt komplettera dina betyg för att söka till universitet eller högskola.

Komvux i Enköping finns på Korsängsgatan 12. Där kan du läsa kurser på olika nivåer och även söka till yrkes­utbildningar. Du kan studera på dagtid, kvällstid eller på distans. Du hittar kursutbudet på Komvux webbplats.

Du kan också ansöka till kurser på Lärvux om du har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada och har fyllt 20 år.

Boka gärna tid med en studie- och yrkesvägledare för att diskutera dina valmöjligheter.

Vanliga frågor

Vem kan söka till Komvux i Enköping?

Du som är folkbokförd i Enköpings kommun kan söka till Komvux. Om du är folkbokförd i annan kommun, skickar du ansökan till din hemkommun för beslut, innan du kan börja studera hos oss. Du kan söka från och med hösten det år du fyller 20 år. Om du har slutfört en 3-årig gymnasieutbildning med slutbetyg, har en gymnasieexamen eller ett studiebevis kan du söka tidigare än det år som du fyller 20 år. Komvux är öppet för alla åldrar - du kan få CSN till och med det år du fyller 56 år.

Kostar utbildningen något?

Nej, utbildningen på Komvux kostar ingenting, men du får köpa kurslitteratur och annat studiematerial själv.

Hur gör jag för att få ut mitt betyg?

Du beställer ditt betyg genom att fylla i en blankett på Komvux webbplats. Fyll i vilka kurser som du vill ha med i betygsutdraget. Tänk på att det är en viss handläggningstid.

Beställa betyg

Vem kontaktar jag för studie- och yrkesvägledning?

Komvux i Enköping erbjuder studie- och yrkesvägledning för dig som är vuxen och folkbokförd i Enköpings kommun. Du kan få hjälp med att utreda och klargöra din situation, vidga perspektiv, göra en handlingsplan, få information om utbildningar, yrken och studieekonomi samt få svar på frågor om behörighet och betyg. Tänk på att ta med dina tidigare betyg om du vill prata utbildning. Studie- och yrkesvägledarna på Komvux finns på Korsängsgatan 12. 

Boka tid för ett möte

Kan jag få ekonomiskt stöd när jag studerar?

Det finns olika sätt att få ekonomiskt stöd. Några alternativ är studiemedel från Centrala studiestöds­nämnden (CSN), aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen och andra studiefinansieringsformer (a-kassa, försörjningsstöd, sjukersättning, sjukpenning och stipendier).

Finns det utbildningar för mig med inte­llektuell funktions­nedsättning?

Ja, den kommunala vuxenutbildningen erbjuder en kostnadsfri frivillig skolform som heter Lärvux. Den vänder sig till dig som har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada och har fyllt 20 år. Den kan du gå om du vill komplettera din utbildning från den obligatoriska särskolan och/eller gymnasiesärskolan. Lärvux i Enköping finns i Komvux lokaler på Korsängsgatan 12.

Lärvux består av grundläggande kurser och gymnasiala kurser.

Lärvux på Komvux webbplats.

Kan jag få extra stöd i mina studier?

Ja, Komvux har en speciallärare som kan stötta dig med handledning och strukturering.

Vilka studieförbund finns i Enköping?

Några studieförbund som har verksamhet i Enköping är ABF, Medborgarskolan, NBV, Studiefrämjandet och Studieförbundet Vuxenskolan. Studieförbunden erbjuder vuxenutbildning genom studiecirklar och evenemang. De kan höra till bland annat fackförbund och kyrkliga samfund och har därför olika inriktning. Du kan välja mellan många olika ämnesområden men de flesta kurser handlar om konst, musik, media, språk och historia.

Studieförbundens verksamhet på Studieförbundens webbplats

Fördjupning

Relaterade sidor

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?