Elevresor

Du som går på gymnasiet kan få hjälp att resa med buss till skolan, reseersättning och inackorderingstillägg.

Är du gymnasielev och har minst sex kilometer mellan hemmet och skolan kan du få åka buss till skolan. De flesta elevresor går med Bergkvarabuss och om du åker med dem behövs ingen ansökan.

Om du är elev i Enköping men bor utanför området för elevresor, eller går på gymnasium i Uppsala, Västerås eller Strängnäs behöver du ansöka om ett UL-skolkort.

Om du går på gymnasium på annan ort kan du ansöka om reseersättning eller inackorderingstillägg.

Vanliga frågor

Hur tar jag mig till skolan om bussen är inställd?

Vi ställer in bussen av säkerhetsskäl vid enstaka tillfällen under vintern. Är du under 18 år är det din vårdnadshavare som bestämmer om du behöver stanna hemma från skolan. Kommunen betalar inte ut ersättning till dig eller din vårdnadshavare om ni tar er till skolan på egen hand. Frånvaro på grund av inställd eller försenad buss räknas inte som skolk. Ta kontakt med skolan för att komma fram till hur du kan ta igen missad undervisning.

Var hittar jag tidtabeller?

​I tidtabellerna ser du när bussen startar och vid vilka hållplatser den stannar. Där finns också kontaktuppgifter till busschaufförerna. Kartorna visar vilken sträcka bussarna kör.

Senaste tidtabellen för elevresor.

Hur vet jag om skolbussen är försenad?

När bussen är försenad mer än 20 minuter eller inställd kan du få ett meddelande via sms.

Anmäl dig till sms-tjänsten

Vad gör jag om mitt skolbusskort går sönder?

Skulle kortet sluta fungera kan du få ett ”trasigt-kort-kvitto” av föraren eller tågvärden som gäller som biljett i högst sju vardagar. Därefter bör du så snart som möjligt göra en felanmälan och beställa ett ersättningskort på UL:s hemsida.

Vad gör jag om mitt skolbusskort försvinner?

Om du förlorar ditt kort förlustanmäler du det. Ett nytt kort kommer då att skickas hem till din folkbokföringsadress inom sju vardagar. Under tiden får du själv bekosta dina resor.

Vad är skillnaden på elevresor och skolskjuts?

​Elevresor kallas transporten för elever på gymnasiet. Skolkjuts är för elever i grundskolan, samt elever på grundsärskola och gymnasiesärskola. De olika begreppen regleras av olika förodningar. Det betyder att eleverna har skilda rättigheter till transport, till och från skolan, beroende på om de tillhör grundskola/ särskola eller gymnasieskola.

När ska min ansökan om resebidrag och inackorderingstillägg vara inne?

Ansökan om inackorderingstillägg och resebidrag görs så snart som möjligt i samband med att din utbildning startat. Ansökan ska förnyas varje läsår och skickas in senast 30 november för höstterminen och 30 april för vårterminen.

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?