Fritids­gårdar och klubbar

Fritidsgårdarna är till för dig som är ungdom. Fritidsklubbarna är till för dig som går i årskurs 3-6. Här kan du uttrycka din kreativitet, se film, baka, laga mat, spela, sporta och umgås.

Fritidsgårdarna är öppna för dig från det år du går i årskurs 7 till och med den dag du fyller 20 år. Gårdarna finns i centrala Enköping och i kransorterna.  Här kan du uttrycka din kreativitet, se film, baka, laga mat, spela, sporta och umgås. 

I Enköpings kommun finns två fritidsklubbar för dig som går i årskurs 3-6. Fritidsklubbarna finns i Romberga och på Västerleden.

Vanliga frågor

När är fritidsgårdarna och klubbarna öppna?

Öppettiderna hittar du på fritidsgårdarnas och klubbarnas egna webbplatser.

Fritidsgårdarnas och klubbarnas webbplatser

Vilken åldersgräns är det?

​Fritidsgårdarna är öppna för årskurs 7 tills den dag du fyller 20 år och fritidsklubbarna är till för dig som går i årskurs 3-6.

Kostar det något att vara på fritidsgården eller klubben?

​Det är gratis att vara på kommunens fritidsgårdar. och fritidsklubbar Ibland åker vi på utflykter som kostar pengar.

Fördjupning