Öppna veckan

Öppna veckan är en del av Öppen aktivitet. Den arrangeras alltid på sommarlovet.

Vad är Öppna veckan?

Öppna veckan är ett arrangemang med många olika slags aktiviteter som riktar sig till barn och unga i ålder 10 till 15 år. Alla deltagare får en rolig vecka fylld med olika slags aktiviteter och samhörighet.

Öppna veckan är alltid i slutet på sommarlovet. Alla aktiviteter hålls i och runt Idrottshuset i centrala Enköping. Du kan anmäla dig på plats från klockan 9 varje dag. Aktiviteterna är klockan 10 till 12 och klockan 13 till 15. Klockan 12 till 13 är det lunchpaus. Alla deltagare får gratis lunch.

Under Öppna veckan så sommarjobbar ungdomar som ledare. De kallas för Unga ledare. Veckan innan Öppna veckan så får ungdomarna utbildning i allt från hjärt- och lungräddning till ledarskap. De är också ledarna som planerar invigning och avslutning på Öppna veckan.

Öppna veckan 2018

Öppna veckan är i år sista veckan på sommarlovet, vecka 33. Under Öppna veckan kan du anmäla dig på plats i Idrottshuset. Anmälan i Idrottshuset öppnar klockan 9.00 måndag 12 augusti. När du anmäler dig på Öppna veckan får du ett deltagarkort med ett deltagarnummer. Du behöver sen ha med dig ditt deltagarkort och pricka av dig alla dagar du är med.

Avslutningen på Öppna veckan är fredagen den 17 augusti klockan 13. Avslutningen planerar de unga ledarna. Tidigare år har det bland annat varit femkamp, korvgrillning och vattenkrig.

Mål och samarbete

Målet med Öppna veckan är att öka barnens intresse för föreningslivet, idrott och kultur. Föreningslivet har en positiv inverkan på barn och ungas hälsa genom hela livet.

Öppna veckan är ett samarbete mellan Enköpings kommun och:

  • Föreningar i Enköping
  • Företagare i Enköping
  • Upplands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna
  • Landstinget Uppsala län
  • Enköpings hyresbostäder, EHB

Intresserade föreningar

Som förening eller annan aktör på Öppna veckan ansvarar du för att hålla i din aktivitet. Du är med valfritt antal dagar och valfritt antal pass per dag. Aktiviteterna är klockan 10 till 12 och klockan 13 till 15. Klockan 12 till 13 är det lunchpaus. Som förening eller annan aktör kan du välja att ha aktiviteter 10-10.50, 11-11.50, 13-13.50 och 14-14.50 eller 10-11.50 och 13-14.50, beroende på hur mycket tid ni behöver för varje pass.

Öppna veckan är ett perfekt tillfälle att visa upp er verksamhet och rekrytera nya medlemmar!

Vill ni som förening delta på Öppna veckan? Glöm inte att anmäla er senast söndag 24 juni!

För anmälan: Länk till anmälan 2018 för föreningar och andra.

Har ni några frågor: kontakta Klara Eriksson, föreningslivsutvecklare på Enköpings kommun 0171-62 61 99 eller klara.eriksson@enkoping.se