Öppna veckan

Öppna veckan är en del av Öppen aktivitet. Den arrangeras alltid på sommarlovet.

Vad är Öppna veckan?

Öppna veckan är ett arrangemang med många olika slags aktiviteter som riktar sig till barn och unga i ålder 10 till 15 år. Alla deltagare får en rolig vecka fylld med olika slags aktiviteter och samhörighet.

Öppna veckan är alltid i slutet på sommarlovet. Alla aktiviteter hålls i och runt Idrottshuset i centrala Enköping. Du kan anmäla dig på plats från klockan 9 varje dag. Aktiviteterna är klockan 10 till 12 och klockan 13 till 15. Klockan 12 till 13 är det lunchpaus. Alla deltagare får gratis lunch.

Under Öppna veckan så sommarjobbar ungdomar som ledare. De kallas för Unga ledare. Veckan innan Öppna veckan så får ungdomarna utbildning i allt från hjärt- och lungräddning till ledarskap. De är också ledarna som planerar invigning och avslutning på Öppna veckan.

Mål och samarbete

Målet med Öppna veckan är att öka barnens intresse för föreningslivet, idrott och kultur. Föreningslivet har en positiv inverkan på barn och ungas hälsa genom hela livet

Öppna veckan är ett samarbete mellan Enköpings kommun och:

  • Enköpings hyresbostäder, EHB
  • Föreningar i Enköping
  • Företagare i Enköping
  • Upplands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna

Intresserade föreningar

Som förening eller annan aktör på Öppna veckan ansvarar du för att hålla i din aktivitet. Du är med valfritt antal dagar och valfritt antal pass per dag. Aktiviteterna är klockan 10 till 12 och klockan 13 till 15. Klockan 12 till 13 är det lunchpaus. Som förening eller annan aktör kan du välja att ha aktiviteter 10-10.50, 11-11.50, 13-13.50 och 14-14.50 eller 10-11.50 och 13-14.50, beroende på hur mycket tid ni behöver för varje pass.

Öppna veckan är ett perfekt tillfälle att visa upp er verksamhet och rekrytera nya medlemmar!

Vill ni som förening delta på Öppna veckan? Glöm inte att anmäla er senast fredag 31 maj!

För anmälan och frågor: kontakta Klara Eriksson, utvecklare på Enköpings kommun 0171-62 61 99 eller klara.eriksson@enkoping.se

Öppen aktivitet ger Enköpingsborna möjlighet att prova på olika kultur- och idrottsaktiviteter gratis

Öppen aktivitet är ett sätt att prova på olika idrotts- och kulturaktiviteter. Det är alltid gratis och kräver inget medlemskap. Det stora arrangemanget för barn och unga är Öppna veckan där du kan prova på massor av aktiviteter, till exempel idrott och kultur.

Genom Öppen aktivitet får Enköpingsborna på ett spontant och roligt sätt testa aktiviteter på sin nivå. Öppen aktivitet är ett samarbete mellan Enköpings kommun, Enköpings hyresbostäder, föreningslivet och andra i Enköping.

Som förening kan ni ansöka om att vara med i kommunens och EHBs satsning på Öppen aktivitet under vår- och höstterminen, läs mer om det på EHBs webbsida.