Kultur­evenemang

Kommunen erbjuder ett brett utbud av kultur för alla invånare i hela kommunen.

Enköping har en lång tradition av olika kulturevenemang. Kommunen är arrangör för flera av dem. Ibland är kommunen i stället med som en viktig samarbetspart.

Vanliga frågor

Har Enköpings kommun någon form av projektbidrag för kulturföreningar?

Enköpings kommun fördelar ett projektbidrag för kulturell och konstnärlig verksamhet ur en pott om totalt 120 000 kronor till föreningar, nätverk, grupper och enskilda personer för verksamhet/projekt som bidrar till lokal, regional, personlig eller mänsklig utveckling. Det går att söka projektstöd i två ansökningsperioder: senast 30 april eller senast 30 september.

Läs mer om bidraget, villkoren och ansökan

Delar Enköpings kommun ut något kulturstipendium?

​Enköpings kommun delar ut ett kulturstipendier á 30 000 kronor till föreningar, sammanslutningar eller personer som utför, och utfört, värdefulla insatser för kulturens utveckling i Enköping. Kommunen delar också ut två stipendier á 5 000 kronor riktade till barn och unga i åldrarna 7 till 20 år. Sista ansökningsdag är 30 april 2019.

Läs mer om kulturstipendiet för barn och unga, villkoren och ansökan

Läs mer om kulturstipendiet och ansökan, villkoren och ansökan

Hur kan jag tipsa om ett kulturevenemang?

​Är du med och arrangerar ett evenemang kan du tipsa Enköpings kommun om det. Tipset kan då publiceras på webbplatsen. Du hittar formuläret för att tipsa på webbplatsen Upplev Enköping: upplevenkoping.se/upplev-och-besok/evenemang/tipsa-om-evenemang

Fördjupning