Läget vid badplatserna

Just nu är det algblomning och förhöjda bakteriehalter på några av kommunens badplatser. Här kan du läsa mer om hur läget ser ut vid samtliga bad.

Provtagningar

Varje badsäsong gör vi tre stycken planerade provtagningar av vattnet på kommunens allmänna badplatser. Proverna tar fem arbetsdagar att analysera, därför kan vattenstatusen hinna förändras under den tiden.

Utöver planerade provtagningar tas omprov vid förhöjda bakteriehalter eller om det finns misstanke om dålig vattenkvalitet. Får kommunen indikationer från till exempel privatpersoner om algblomning så undersöks detta. Stämmer indikationerna sätter vi upp information om algblomningen och avråder från bad. Kommunens miljöavdelning har även regelbunden tillsyn över de allmänna badplatserna, då ser vi bland annat över renhållning och städning.

Var försiktig när du badar

Bakteriehalter och algblomning kan förändras från dag till dag, speciellt i den rådande värmen. På många av baden kan cirkulationen vara låg i vattnet och därför kan bakterier överleva en tid, även när det regnat eller blivit kallare utomhus.

Tänk på att:

  • inte svälja vatten när du badar
  • hålla uppsyn över yngre barn
  • tvätta händerna direkt efter bad
  • duscha när du kommer hem
  • hålla avstånd från fåglar och andra djur i vattnet
  • bada endast din hund på badplatser avsedda för hund

Kommunala badplatser

Alstabadet
Vi avråder från bad. Algblomning pågår fortfarande den 20 augusti.

Bredsand
Vi avråder från bad. Algblomning den 10 augusti.

Koffsanbadet
Vi avråder från bad resten av säsongen. Detta på grund av algblomning som började den 7 augusti (fortfarande 20 augusti) samt en kvarstående misstanke om sjukdomsframkallande ehec-bakterier. Alla prover är färdiga och visar inte på Ehec-bakterier. Misstankegraden om att det förekommit sjukdomsframkallande e-hec bakterier är dock så hög att vi för säkerhets skull avråder från bad resten av säsongen.

Nylada
Vi avråder från bad. Algblomning pågår fortfarande den 20 augusti.

Ön
Tjänligt den 20 augusti.

Privata badplatser

Fånö
Tjänligt den 23 augusti.

Härjarö
Tjänligt den 30 juli.

Kullabadet
Tjänligt den 31 juli.

Se mer

Du kan se vattenkvaliteten för samtliga badplatser på Hav och vattens webbplats.

Hav och vatten