Anbud har kommit in för Kulturhus Joar

Publicerad 2016-01-28

Det har kommit in anbud för byggandet av ett nytt kulturhus i Enköping. Nu ska ärendet gå vidare genom berörda nämnder för att sedan landa i ett beslut om en eventuell byggstart.

Nu tar den politiska processen vid. Ärendet ska gå till upplevelsenämnden och tekniska nämnden inom kort. Sedan ska ärendet vidare för ett slutgiltigt beslut.

– Det är otroligt glädjande att vi fått in anbud för att bygga ett kulturhus i Enköping. Samtidigt finns det avvikelser från projektets budget. Nu ska vi från politiskt håll titta på projektet för att se hur vi ska gå vidare för att komma närmare en byggstart, säger Jesper Englundh (S), ordförande i upplevelsenämnden.

Information om en mer exakt tidplan för projektet framåt kommer efter att politiska beslut har fattats.

Öppet och tillgängligt kulturcentrum

Ambitionen med Kulturhuset Joar är att det ska bli ett öppet och tillgängligt kulturcentrum i Enköping. Biblioteket, Kulturskolan, trädgård, scenkonst och biograf ska kunna erbjuda intressanta aktiviteter och upplevelser. I huset planeras också för ett kafé och inspirerande mötesplatser.

De två nuvarande huskropparna kommer att byggas ihop med en stor och ljus glasöverbyggnad. Överbyggnaden kommer också att binda ihop huset med parken utanför.

Har du frågor?

Politiska frågor

Jesper Englundh (S), ordförande i upplevelsenämnden
Telefon: 0171-62 65 87
E-post: jesper.englundh@politiker.enkoping.se

Verksamhetsfrågor

Anneli Fällman, förvaltningschef på upplevelseförvaltningen
Telefon: 0171-62 62 92
E-post: anneli.fallman@enkoping.se

Fastighetsfrågor

Vilhelm Backman, fastighetschef på samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 0171-62 52 23
E-post: vilhelm.backman@enkoping.se

Enköping