Stor föreningsdialog

Publicerad 2019-05-10

Under tisdagskvällen bjöd upplevelseförvaltningen in föreningar till ett möte på Westerlundska gymnasiet. Syftet var att prata om taxor och avgifter samt nya bidragsregler.

Ett hundratal personer deltog: 60 föreningar, tjänstemän från upplevelseförvaltningen och politiker från upplevelsenämnden.

Höjning av taxor och avgifter

Under kvällen informerade förvaltningen om förslaget att taxor och avgifter höjs med ungefär 10 procent.

– Taxor och avgifter har legat stilla sedan 2013 och vi föreslår nu en höjning eftersom kommunens kostnader för underhåll, hyra och städning stiger hela tiden, berättar Jonas Nyström, förvaltningschef på upplevelseförvaltningen.

Nya bidragsregler 2020

Marita Ghafouri, samordnare för civila samhället, presenterade förslaget om nya bidragsregler. Ambitionen är att de nya reglerna ska göra det enklare och mer rättvist att söka.

Bidragsreglerna träder i kraft 2020 om upplevelsenämnden fattar beslut om att det ska gälla. Förslaget finns att läsa bland upplevelsenämndens kallelser och dokument.

Frågor och förslag från föreningar

Det kom många frågor och förslag från de föreningar som medverkade. Några uttrycker oro för att det ska bli sämre ekonomiska förutsättningar för föreningar. Några är också oroliga för att de nya bidragsreglerna ska kräva mycket administration.

– Vi gör allt vi kan för att bidragsreglerna ska bli tydliga och lätta att använda. Ansökningsprocessen ska förenklas genom att digitaliseras och föreningar kommer att erbjudas råd och stöd när det nya systemet arbetas in, säger Marita Ghafouri.

Flera deltagare påpekade att kommunikationen mellan förvaltningen och föreningar har varit bristande.

– ­Vi är tacksamma för återkopplingen och ser nu att vi behöver arbeta för bättre dialog och kommunikation med föreningslivet, säger Jonas Nyström.

Enköping