Upplevelsenämnden tar beslut om bidragsregler i höst

Publicerad 2019-05-24

Igår 23 maj beslutade nämnden att återremittera nya regler för föreningsbidrag. Ärendet ska tas upp igen på nämndmöte under hösten.

– Det har funnits en oro över hur de nya bidragsreglerna påverkar olika typer av föreningar och organisationer. Vi har därför yrkat på återremiss för att få ett tydligare underlag som visar hur det fungerar i praktiken, säger Kristina Eriksson, ordförande upplevelsenämnden.

Vad händer nu?

  • Öppet hus 28 maj på biblioteket, Ågatan 29 klockan 17–19.
  • Upplevelsenämnden ger förvaltningen ett skriftligt uppdrag att göra en analys av hur nya bidragsreglerna påverkar specifika föreningar.
  • Upplevelseförvaltningen fortsätter dialogen med föreningslivet och förberedelser för att implementera de nya reglerna och införandet av ett digitalt ansökningssystem.

Har du frågor?

Jonas Nyström förvaltningschef, Enköpings kommun
Telefon: 0171-62 62 92
E-post: jonas.nystrom@enkoping.se

Camilla Rosenberg, stabschef
Telefon: 0171-62 62 04
E-post: camilla.rosenberg@enkoping.se

Enköping