Beslut om hyresfrihet för pensionärs­föreningar skjuts upp

Publicerad 2019-12-19

Beslutet om att ta bort hyresfria lokaler för pensionärsföreningar stoppas tills vidare då kommunfullmäktige valde att skjuta upp beslutet.

Upplevelsenämnden beslutade den 12 december att hyresbidragen fortsätter på samma sätt som tidigare.

Vad händer nu?

  • Pensionärsföreningar kan söka hyresbidrag enligt samma regler som gällt under 2019. Ansökan för årets första kvartal ska vara inlämnad senast 30 april 2020.
  • Upplevelseförvaltningen kommer att föra en dialog med de föreningar som påverkas av beslutet.
  • Frågan om hyresfritt för pensionärsföreningar kommer att tas upp igen i kommunfullmäktige under nästa år.

Dubbla bidragssystem under en tid

Det nya bidragssystemet kommer att starta upp från årsskiftet. Det betyder att pensionärsföreningar får söka stöd för lokaler och samtidigt boka lokaler hyresfritt.

– Vi är medvetna om att det blir dubbla bidragssystem under en viss tid. Men fokus just nu handlar om att föreningar och verksamheter får det stöd de behöver för att kunna planera sin ekonomi och verksamhet under 2020, säger Jonas Nyström, förvaltningschef på upplevelseförvaltningen.

Har du frågor?

Marita Ghafouri, samordnare civila samhället på Enköpings kommun
Telefon: 0171-62 64 34
E-post: marita.ghafouri@enkoping.se

Camilla Rosenberg, chef utveckling och stöd på Enköpings kommun
Telefon: 0171-62 62 04
E-post: camilla.rosenberg@enkoping.se

Enköping