Ny ansökningstid för föreningsbidrag

Publicerad 2020-01-15

Ansökningsperioden för att söka föreningsbidrag är försenad. Alla föreningar kommer nu kunna söka bidrag digitalt från den 17 februari med sista ansökningsdatum 8 mars.

Förseningen beror på tekniska utmaningar samt att många föreningar behöver mer tid att bli bidragsberättigade. Den förra tidplanen innebar olika ansökningsperioder för olika typer av föreningar. Nu får alla föreningar samma ansökningsperiod. Förseningen berör idéburna intresseorganisationer och kulturföreningar.

Utbetalning enligt plan

Den nya ansökningsperioden innebär inga förseningar av utbetalningar av bidragen.

Utbildning för föreningar

Alla föreningar som ansökt om att bli bidragsberättigade föreningar måste delta i ett utbildningstillfälle. Här är kommande utbildnings- och informationstillfällen:

  • Utbildning Idrott och fritid 13 januari kl 17-19
  • Utbildning Idrott och fritid 15 januari kl 17-19
  • Utbildning Idrott och fritid 22 januari kl 13-15
  • Utbildning Idrott och fritid 22 januari kl 17-19
  • Informationstillfälle kulturföreningar 5 februari kl 17-19

Här kan du anmäla dig till någon av utbildningstillfällena för idrotts- och fritidsföreningar.

Här kan du anmäla dig till informationsträff för kulturstöd.

Öppet hus

Din förening kan få hjälp söka bidrag under öppet hus på biblioteket i Enköping följande datum:

  • Onsdag 26 februari kl 14-18
  • Måndag 2 mars kl 14-18
  • Onsdag 4 mars kl 14-18

Ta med föreningens underlag till bidragsansökan, ditt användarnamn och lösenord så hjälper vi dig att genomföra din ansökan.

Här kan du läsa mer om de nya bidragsreglerna 2020.

Frågor?

E-post: forening@enkoping.se

Enköping