Regnbåge och bubblor på Pepparrotsbadet

Publicerad 2020-03-13

Det nya badet byggs för fullt och väntas stå klart till årsskiftet. Nu börjar även konsten komma på plats. Besökare kommer uppleva både regnbågsfönster och bubblor i olika slag.

Mårten Medbo en av två konstnärer som är med i konstprojektet. Han har skapat tre konstverk där temat är vatten i olika former. En serie skulpturer av bubblor i brons kommer att finnas längs stråket mellan Pepparrotsbadet och bron till ishallarna. I entrén kommer så kallade ångpuffar i stengods att fästas på väggen. Även badets fasad kommer att innehålla konst.

- Jag har tagit fasta på bubblor och skapat tegelstenar som kommer att muras in tillsammans med de andra tegelstenarna i väggen. Det gör att det händer något i fasaden som jag tycker är spännande, säger Måren Medbo, konstnär.

Tegelbubblorna är gjorda av samma lera som fasadteglet och kommer från Haga Tegelbruk i Enköping.

Regnbågs­fönster för alla

Konstnären Josefine Lyche har skapat de färgade glaspartierna som likt ett regnbågsfärgat band går runt tre av badets fyra sidor. Konstverket går under namnet ”Rainbow Symphony”.

- Regnbågstemat symboliserar att badet är till för alla, säger Nina Halden Rönnlund, verksamhetschef på upplevelseförvaltningen.

Enprocents­reglen

I Enköpings kommun avsätts en procent av byggnadskostnaden till konstnärlig gestaltning när kommunen bygger nytt, bygger till eller bygger om. Det kallas för enprocentsregeln och infördes 2001. Konstnärer skapar konst som är gjord just för den specifika byggnaden eller platsen.

Följ badets utveckling

Läs mer om Pepparrotsbadet på Enköping Växer.

Enköping

Regnbågsfönster i badet

Enköping

Konstnär Mårten Medbo visar upp tegelstenar som ska pryda fasaden