Utvärdering av nya stödsystemet

Publicerad

Den 1 januari 2020 infördes ett helt nytt stödsystem till civilsamhället i Enköpings kommun och nu pågår en utvärdering där föreningar och övriga civilsamhället kan berätta om sina erfarenheter.

Det nya stödsystemet infördes med syftet att bland annat skapa:

  • ett tydligt och enkelt stödsystem med mer jämlika fördelningsgrunder
  • öppna upp systemet för fler aktiva och engagerade föreningar
  • erbjuda helt nya stödformer även till de som inte är engagerade i en förening

– Det är viktigt att så många föreningar som möjligt tar den här möjligheten att berätta om sina erfarenheter så vi får en möjlighet att skruva och förändra systemet så vårt stöd till föreningar och övriga civilsamhälle blir relevant och träffsäkert. säger Kristina Eriksson, ordförande upplevelsenämnden.

Så går utvärderingen till

Utvärderingen består av flera olika delar bland annat en enkät till föreningslivet, intervjuer och dialogmöten med olika representanter från förvaltningen och civilsamhället i stort.

Vad händer efter utvärderingen?

Resultatet av utvärderingen kommer att återrapporteras till Upplevelsenämnden och eventuella justeringar av befintliga bidragsregler kommer att genomföras under hösten inför bidragsåret 2022.

Läs mer om utvärderingen på webbsidan för förening i Enköping

Frågor?

Frågor besvaras av arbetsgruppen för stöd till civilsamhället.

Epost: forening@enkoping.se

Bild på en hand som håller en penna och fyller i en blankett.