Demens­centrum

Infor­mation

Adress: Källgatan 1B

Telefonnummer: 0171-62 59 33, 0171-62 61 96 eller 0171-62 59 35

E-post: demensteamet@enkoping.se

Öppettider: Enligt överenskommelse

Om Demenscentrum

I Demenscentrum ingår demensteamet, Stads­gårdens omvårdnads­boende och dagverksamheten Sandgatan 1.

Demens­teamet finns för dig som har minnesproblem eller är anhörig till en person med demenssjukdom. Målet är att bidra till ökad livskvalitet genom kunskap, råd och stöd. Teamet erbjuder stöd och hjälp utifrån varje persons behov. Du som är anhörig kan få råd, stöd och information, både enskilt och i grupp.

Stadsgårdens omvårdnadsboende är integrerat i ett vanligt hyreshus i centrala Enköping. Här har du närhet till buss, butiker, restauranger och andra bekvämligheter. Lägenheterna är avsedda för dig som har en demens­sjukdom.

Dagverksamheterna är en möjlighet för dig som har en demens­sjukdom, bor hemma och vill umgås med andra på dagarna. Syftet med dagverksamheten är att öka möjligheterna till att bo kvar hemma, skapa meningsfull syssel­sättning, skapa nya kontakter och vänskap, stärka självkänslan, bevara och förbättra minnes­funktioner samt att ge avlösning och stöd för anhöriga.

Läs mer om Demensteamet

Läs mer om Stadsgården

Läs mer om dagverksamheten

Foto på Demenscentrums ingång med en kvinna i dörren.