Omnia daglig verksamhet

Adress:
Västra Ringgatan 12-14

Telefonnummer:
0171-62 57 62

Öppettider:
08.00-16.00

Omnia

Meningsfull vardag

Genom daglig verksamhet erbjuder vi dig en meningsfull sysselsättning utifrån dina behov och önskemål. Daglig verksamhet är till för vuxna personer som har:

  • en intellektuell funktionsnedsättning
  • autismspektrumtillstånd
  • en begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en förvärvad hjärnskada i vuxen ålder

Med ett brett urval av arbetsuppgifter och aktiviteter erbjuder vi syssel­sättning som passar alla. Från att arbeta externt på ett företag till mer sinnes­stimulerande aktiviteter.

Arbetsplatser på företag

En del av Omnia daglig verksamhets inriktning är att skapa arbetstillfällen för personer med intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Genom en jobbmatchning tar vi reda på intressen, kunskap, erfarenheter och stödbehov. Därefter letar vi tillsammans efter arbeten som kan passa personen och dennes behov.

När vi har hittat en arbetsplats utses en handledare som finns med som stöd för personen och fördelar arbetsuppgifterna. Personalen på Omnia finns med vid introduktionen på arbetsplatsen och kommer även att besöka arbetsplatsen minst en gång varje månad.