Omnia daglig verksamhet

Infor­mation

Adress: Västra Ringgatan 12-14
745 31 Enköping

Telefonnummer: 0171- 62 50 00

Mejladress: omnia@enkoping.se

Omnia

Om Omnia

Omnia är den enda utföraren av daglig verksamhet i Enköpings kommun. Verksamheten erbjuder meningsfull sysselsättning och riktar sig till dig som vuxen med insatser inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Daglig verksamhet innebär gruppverksamhet i umgänge med andra. I vissa fall krävs mer individuella lösningar. För vissa innebär det en verksamhet som riktar sig mot en framtid inom arbetslivet genom lönearbete. För andra kan det innebära en meningsfull verksamhet genom sinnesstimulering eller träning av olika färdigheter. Verksamheten ska så långt som det är möjligt sträva efter att likna ett vanligt arbetsliv, men vara anpassad utifrån dina behov.