AB Enköpings Hyres­bostäder

AB Enköpings Hyresbostäder (EHB) är ett allmännyttigt bostadsbolag som äger och förvaltar bostadslägenheter och lokaler i kommunen.

EHB äger och förvaltar cirka 2 700 bostadslägenheter och cirka 31 000 kvadratmeter lokaler.

EHB skapar och förvaltar bostäder som ska möta de olika krav som boende och bostadssökande har på standard, läge, hyresnivå med mera. Arbetet ska vara baserat på affärsmässigt ägande och en kostnadseffektiv förvaltning.

Bolaget har ett särskilt ansvar för att kommunens ambitioner för bostadsproduktion uppfylls. EHB ägs till 100 procent av Enköpings kommuns moderbolag AB.

Vanliga frågor

Ja, du måste ställa dig i bostadskö för att få en hyreslägenhet hos EHB. Den kön sköts av Uppsala bostadsförmedling.

Externa webbplatser

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?