VafabMiljö

VafabMiljö har hand om sophanteringen i Enköpings och Heby kommun och i kommunerna i Västmanlands län.

Sedan den 1 september 2015 är det VafabMiljö kommunalförbund som har hand om sophanteringen i Enköpings kommun.

Kommunalförbundet VafabMiljö styrs av en så kallad direktion som består av ledamöter från de kommuner som är med.