Begrav­nings­förrättare

Borgerlig begravning förrättas av borgerliga begravnings­förrättare.

Kontakta en begravnings­förrättare

Enköpings kommun har flera begravnings­förrättare som du ringer direkt för att boka tid för begravning.

Kontaktuppgifter

Marja-Leena Tiitinen

Telefon: 070-474 18 17

Mats O Karlsson

Telefon: 070-517 60 16

E-post: matsokarlsson43@gmail.com

Sverre Ahlbom

Telefon: 070-493 45 08

E-post: sverre.ahlbom@politiker.enkoping.se

Åsa Hallberg

Telefon: 070-918 13 14

E-post: sahall@hotmail.se