Anslags­tavla

Anslagstavlan tillkännager möten och beslut, till exempel kommunfullmäktiges möten, justering av protokoll och tillkännagivanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen. Du har rätt att överklaga beslut.

Så överklagar du ett beslut

Kommunfullmäktiges sammanträde

Det finns inga meddelanden just nu

Anslag av protokoll

Beslutande organ: Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott

Datum för sammanträde: 2021-10-14

Paragrafer: § 79 - 89

Anslaget: 2021-10-18

Tas ner: 2021-11-11

Sista dag att överklaga: 2021-11-10

Protokoll_Plex_2021-10-14.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-10-11

Paragrafer: 268 - 275

Anslaget: 2021-10-15

Tas ner: 2021-11-06

Sista dag att överklaga: 2021-11-05

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-10-04

Paragrafer: 259-267, varav paragraf 267 är omedelbart justerad

Anslaget: 2021-10-08

Tas ner: 2021-10-29

Sista dag att överklaga: 2021-10-28

Beslutande organ: Samordningsförbundet Uppsala län

Datum för sammanträde: 2021-09-16

Paragrafer: §§ 23-35

Anslaget: 2021-10-05

Tas ner: 2021-10-26

Sista dag att överklaga: 2021-10-25

FS protokoll 2021-09-16 signerat.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2021-09-28

Paragrafer: §§ 157-188

Anslaget: 2021-10-05

Tas ner: 2021-10-27

Sista dag att överklaga: 2021-10-27

Protokoll KS 2021-09-28.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-10-04

Paragrafer: 267, övriga paragrafer finns i ordinarie protokoll

Anslaget: 2021-10-05

Tas ner: 2021-10-26

Sista dag att överklaga: 2021-10-25

Beslutande organ: Vård- och omsorgsnämnden

Datum för sammanträde: 2021-09-22

Paragrafer: 73-88

Anslaget: 2021-10-04

Tas ner: 2021-10-26

Sista dag att överklaga: 2021-10-25

VON-protokoll-2021-09-22.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsens personalutskott

Datum för sammanträde: 2021-09-13

Paragrafer: §§ 22-27

Anslaget: 2021-10-01

Tas ner: 2021-10-25

Sista dag att överklaga: 2021-10-25

Protokoll KSPU 2021-09-13.pdf

Beslutande organ: Tekniska nämnden

Datum för sammanträde: 2021-09-22

Paragrafer: 81-96

Anslaget: 2021-09-29

Tas ner: 2021-10-22

Sista dag att överklaga: 2021-10-21

Protokoll TN 2021-09-22.pdf

Beslutande organ: Kommunfullmäktige

Datum för sammanträde: 2021-09-29

Paragrafer: §§ 99-127

Anslaget: 2021-09-29

Tas ner: 2021-10-21

Sista dag att överklaga: 2021-10-21

Protokoll KF 2021-09-20.pdf

Beslutande organ: Valnämnden

Datum för sammanträde: 2021-09-21

Paragrafer: §§ 10-16

Anslaget: 2021-09-28

Tas ner: 2021-10-20

Sista dag att överklaga: 2021-10-20

Protokoll valnamnd 2021-09-21.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-09-14

Paragrafer: §§ 4-6

Anslaget: 2021-09-28

Tas ner: 2021-10-20

Sista dag att överklaga: 2021-10-20

Protokoll KSAU 2021-09-14.pdf

Beslutande organ: Upplevelsenämnden

Datum för sammanträde: 2021-09-21

Paragrafer: 62-75

Anslaget: 2021-09-28

Tas ner: 2021-10-20

Sista dag att överklaga: 2021-10-19

Protokoll 2021-09-21.pdf

Beslutande organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Datum för sammanträde: 2021-09-22

Paragrafer: §131-155

Anslaget: 2021-09-27

Tas ner: 2021-10-19

Sista dag att överklaga: 2021-10-18

Protokoll_UAN_2021-09-22.pdf

Övriga anslag

Beslut om ändamål av säsongskaraktär, uppställningsplats för båtvagnar på Märsön

Beslut om ändamål av säsongskaraktär, uppställningsplats för båtvagnar på Märsön Miljö- och byggnadsnämnden har beviljat bygglov för ändamål av säsongskaraktär (1 april – 31 oktober), uppställningsplats för båtvagnar på fastigheten Märsön 1:1. Genom den här annonsen delger nämnden alla sakägare i ärendet. Beslut och handlingar finns hos kontaktcenter på Torggatan 21 och på enkoping.se/anslagstavla. Eventuellt överklagande ska ha kommit in till miljö- och byggnadsförvaltningen senast 21 oktober 2021. Skicka den via post eller e-post till bygglov@enkoping.se. Ange ärendenummer 2021-351, Märsön 1:1. Enköpings kommun Miljö-och byggnadsförvaltningen 745 80 Enköping

Anslaget: 2021-09-29

Tas ner: 2021-10-22

2021-351 Märsön 1-1 anslagstavla.pdf