Anslags­tavla

Anslagstavlan tillkännager möten och beslut, till exempel kommunfullmäktiges möten, justering av protokoll och tillkänna-givanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen. Du har rätt att överklaga beslut.

Så överklagar du ett beslut

Kommunfullmäktiges sammanträde

Det finns inga meddelanden just nu

Anslag av protokoll

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-02-22

Paragrafer: 45-64, varav 45-47 är omedelbart justerade

Anslaget: 2021-02-26

Tas ner: 2021-03-19

Sista dag att överklaga: 2021-03-18

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum för sammanträde: 2021-02-22

Paragrafer: 16-32

Anslaget: 2021-02-26

Tas ner: 2021-03-19

Sista dag att överklaga: 2021-03-18

Protokoll 210222.pdf

Beslutande organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Datum för sammanträde: 2021-02-17

Paragrafer: §1-25

Anslaget: 2021-02-25

Tas ner: 2021-03-19

Sista dag att överklaga: 2021-03-18

Protokoll_UAN_2021-02-17.pdf

Beslutande organ: Tekniska nämnden

Datum för sammanträde: 2021-02-17

Paragrafer: 1-16

Anslaget: 2021-02-24

Tas ner: 2021-03-19

Sista dag att överklaga: 2021-03-18

Protokoll TN 2021-02-17.pdf

Beslutande organ: Kommunfullmäktige

Datum för sammanträde: 2021-02-15

Paragrafer: §1-25

Anslaget: 2021-02-24

Tas ner: 2021-03-18

Sista dag att överklaga: 2021-03-17

protokoll-kf-2021-02-15.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-02-22

Paragrafer: 65-68

Anslaget: 2021-02-23

Tas ner: 2021-03-16

Sista dag att överklaga: 2021-03-15

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-02-22

Paragrafer: 45-47, övriga paragrafer finns i ordinarie protokoll

Anslaget: 2021-02-23

Tas ner: 2021-03-16

Sista dag att överklaga: 2021-03-15

Beslutande organ: Valnämnden

Datum för sammanträde: 2021-02-16

Paragrafer: §1-6

Anslaget: 2021-02-23

Tas ner: 2021-03-17

Sista dag att överklaga: 2021-03-16

Protokoll valnämnd 16 februari 2021.pdf

Beslutande organ: Upplevelsenämnden

Datum för sammanträde: 2021-02-16

Paragrafer: 1-17

Anslaget: 2021-02-22

Tas ner: 2021-03-16

Sista dag att överklaga: 2021-03-15

Protokoll 2021-02-16.pdf

Beslutande organ: Miljö- och byggnadsnämnden

Datum för sammanträde: 2021-02-10

Paragrafer: § 1-30

Anslaget: 2021-02-18

Tas ner: 2021-03-13

Sista dag att överklaga: 2021-03-12

MBN Protokoll 2021-02-10 sid 1.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-02-09

Paragrafer: §1-3

Anslaget: 2021-02-18

Tas ner: 2021-03-12

Sista dag att överklaga: 2021-03-11

Protokoll-ksau-2021-02-09.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsens personalutskott

Datum för sammanträde: 2021-02-08

Paragrafer: §1-7

Anslaget: 2021-02-18

Tas ner: 2021-03-12

Sista dag att överklaga: 2021-03-11

Beslutande organ: Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott

Datum för sammanträde: 2021-02-11

Paragrafer: § 1-13

Anslaget: 2021-02-16

Tas ner: 2021-03-11

Sista dag att överklaga: 2021-03-10

Protokoll_2021-02-11.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-02-08

Paragrafer: 22 - 44

Anslaget: 2021-02-11

Tas ner: 2021-03-05

Sista dag att överklaga: 2021-03-04

Beslutande organ: Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-02-09

Paragrafer: 1-3

Anslaget: 2021-02-10

Tas ner: 2021-03-04

Sista dag att överklaga: 2021-03-03

Beslutande organ: Vård- och omsorgsnämnden

Datum för sammanträde: 2021-01-20

Paragrafer: 1-13

Anslaget: 2021-02-04

Tas ner: 2021-02-26

Sista dag att överklaga: 2021-02-25

VON-protokoll-2021-01-20.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2020-12-07

Paragrafer: 300-325, varav paragraferna 313, 314, 315 och 315 är omedelbart justerade och finns i ett eget protokoll

Anslaget: 2020-12-11

Tas ner: 2021-01-01

Sista dag att överklaga: 2020-12-31

Övriga anslag

Kungörelse Granskning detaljplan Lillsidan 5:3 med flera

Fritext

Anslaget: 2021-02-05

Tas ner: 2021-03-06

Kungörelse granskning Lillsidan 5-3 .pdf