Anslags­tavla

Anslagstavlan tillkännager möten och beslut, till exempel kommunfullmäktiges möten, justering av protokoll och tillkänna-givanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen. Du har rätt att överklaga beslut.

Så överklagar du ett beslut

Kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget: 2020-09-10

Tas ner: 2020-09-21

Datum för sammanträde: 2020-09-21

Kallelse-kf-21-sep-2020.pdf

Anslag av protokoll

Beslutande organ: Miljö- och byggnadsnämnden

Datum för sammanträde: 2020-09-09

Paragrafer: § 104-138

Anslaget: 2020-09-17

Tas ner: 2020-10-10

Sista dag att överklaga: 2020-10-09

Protokoll MBN 2020-09-09 sida 1.pdf

Beslutande organ: Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2020-09-15

Paragrafer: 1-3

Anslaget: 2020-09-16

Tas ner: 2020-10-08

Sista dag att överklaga: 2020-10-07

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2020-09-14

Paragrafer: 233, övriga paragrafer justeras i ordinarie protokoll

Anslaget: 2020-09-16

Tas ner: 2020-10-07

Sista dag att överklaga: 2020-10-06

Beslutande organ: Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott

Datum för sammanträde: 2020-09-10

Paragrafer: § 62-75

Anslaget: 2020-09-15

Tas ner: 2020-10-08

Sista dag att överklaga: 2020-10-07

Protokoll Plex 2020-09-10.pdf

Beslutande organ: Upplevelsenämnden

Datum för sammanträde: 2020-09-10

Paragrafer: 68 -81

Anslaget: 2020-09-15

Tas ner: 2020-10-06

Sista dag att överklaga: 2020-10-07

Protokoll.2020-09-10.docx.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2020-09-07

Paragrafer: Paragraf 215-228

Anslaget: 2020-09-10

Tas ner: 2020-10-02

Sista dag att överklaga: 2020-10-01

Beslutande organ: Vård- och omsorgsnämnden

Datum för sammanträde: 2020-08-27

Paragrafer: 53-64

Anslaget: 2020-09-08

Tas ner: 2020-09-30

Sista dag att överklaga: 2020-09-29

VON-protokoll-2020-08-27.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2020-09-01

Paragrafer: §124 - 149

Anslaget: 2020-09-08

Tas ner: 2020-09-30

Sista dag att överklaga: 2020-09-29

Protokoll ks 2020-09-01.pdf

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum för sammanträde: 2020-08-24

Paragrafer: 119-136

Anslaget: 2020-09-02

Tas ner: 2020-09-23

Sista dag att överklaga: 2020-09-22

Protokoll 200824.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2020-08-24

Paragrafer: 204-214, varav paragraf 209 och 214 är omedelbart justerade

Anslaget: 2020-09-02

Tas ner: 2020-09-23

Sista dag att överklaga: 2020-09-22

Övriga anslag

Det finns inga meddelanden just nu