Västerledens medborgardialoger

Under våren är det fyra medborgardialoger på Västerleden. Dialogerna ingår i projektet Framtidstro Västerleden.

Under tidigare dialoger på Västerledstorg och rundvandringar pratade kommunen med de som bor i stadsdelen om vad som är bra och vad som kan bli bättre. Utifrån svaren bestämde sig kommunen för att satsa på temat framtidstro bland barn mellan 10 och 13 år. Nästan all verksamhet i kommunen arbetar tillsammans i projektet, även kommunens politiker. Kommunen samarbetar också med föreningar, företagare, Enköpings hyresbostäder och andra som är aktiva på Västerleden.

Plats

Västerledsskolans matsal, Västerleden 155.

Perspektivrapport med intervjuer

Som förberedelse för dialogerna har kommunen intervjuat många som bor eller är verksamma på Västerleden. Resultaten har sammanställts i en så kallad perspektivrapport. I rapporten redovisas de återkommande teman som personer har pratat om under intervjuerna. Under respektive tema redovisas citat från personerna.

PerspektivrapportenPDF (pdf, 96 kB)

Sammanställning från dialogträffar

Här kan du se sammanställningen från de dialogträffar som har varit under året.PDF (pdf, 174 kB)

Dialog 1, den 26 april klockan 16.30–20.00

Vi berättar om intervjuer vi gjort med barn, föräldrar, företag och föreningar på Västerleden. Du är med och bestämmer vad vi behöver prata mer om.

Dialog 2, den 7 maj klockan 16.30–20.00

Vi tar tillsammans fram förslag på vad som behöver hända, det gör vi i olika arbetsgrupper.

Dialog 3, den 23 maj klockan 16.30–20.00

Vi fortsätter arbeta med förslag på vad som behöver hända.

Elsistema underhåller dessutom med musik.

Dialog 4, den 4 juni klockan 16.30–20.00

Vi gör klart förslagen på vad som behöver hända och lämnar det till kommunens politiker. Sedan ska kommunstyrelsen besluta vad kommunen kan göra.

Dialog 5, den 25 oktober klockan 18.00–20.00

Vi pratar om vad vi kom fram till under de tidigare dialogmötena och vad som pågår just nu.