Val

Vart fjärde år är det kommunval. Då har du som bor i kommunen chans att välja företrädare till kommunfullmäktige.

I kommunvalet röstar du på det parti och de politiker som du tycker ska leda arbetet i kommunen de kommande fyra åren.

Det betyder att du påverkar hur kommunen ska arbeta inom vård, skola och omsorg. Men även inom arbetsmarknadsfrågor, infrastruktur, byggande, integration, näringsliv, miljö, föreningsliv, kultur, idrott och turism.

Den andra söndagen i september vart fjärde år är det kommunval. Då är det även val till landsting och riksdag.

Det är valnämnden som har hand om valen i Enköpings kommun. Det gäller både val till riksdag, landsting, kommun och Europaparlamentet.

Vanliga frågor

Vad krävs för att jag ska få rösta i de olika valen?

Till kommun- och regionfullmäktige har du rösträtt om du är:

  • svensk medborgare och folkbokförd i kommunen eller regionen.
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och folkbokförd i kommunen eller regionen.
  • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt folkbokförd i kommunen eller landstinget.

Till riksdagen har du rösträtt om du är:

  • svensk medborgare, fyller 18 år senast på valdagen och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

När är det kommunval nästa gång?

Nästa kommunval är år 2022. Då kan du även rösta till riksdag och landsting.

Fördjupning