Resultat och analys

Ta del av kvalitetsrapporter för olika verksamheter inom kommunen, exempelvis olika brukar­undersökningar eller andra resultat eller rapporter där kommunen visar upp vad vi är bra på liksom förbättrings­områden.

Hela kommunen

Kommunkompassen 2018, Sveriges Kommuner och Landstings analys av kommuners sätt att arbeta

Kommunens kvalitet i korthet 2017 (KKiK)

KKiK mätte under 2017 bland annat:

Arbetsmarknad och etablering

Trendbrott i nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Medborgare och demokrati

Medborgarundersökning 2017

Facebook

Resultat av SCB:s Medborgarundersökning 2017 om användandet av Enköpings kommuns FacebookPDF (pdf, 64 kB)

Vatten, avlopp, gator och parker

Undersökningen "Kritik på teknik" om Enköpings vatten och avloppPDF (pdf, 6 MB)
Undersökningen "Kritik på teknik" om Enköpings gator och parkerPDF (pdf, 6 MB)

Socialt stöd

Socialförvaltningens brukarundersökning 2018
Socialförvaltningens brukarundersökning 2017
Socialförvaltningens brukarundersökning 2016

Vård och omsorg

Vård- och omsorgsförvaltningens kundundersökning 2017

Webbplats

Prisbelönt webb – Sveriges bästa kommunwebb 2017
Resultat av SCB:s Medborgarundersökning 2017 om användandet av Enköpings kommuns webbplats enkoping.se
PDF
(pdf, 94 kB)

Näringsliv och företag

Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet i Sveriges kommuner
SKL:s Nöjd-Kund-Index 2018

Platsen Enköping

Bilden av Enköpings kommun som plats
Enköping är fjärde bästa platsen att bo på i Sverige

Medarbetare

Starka resultat i medarbetarenkäten