Kommun­styrelsen

Kommunstyrelsen driver de långsiktiga utvecklings- och framtidsfrågorna för Enköpings kommun.

Kommunstyrelsen styrs av en ordförande och två vice ordförande samt ytterligare tolv ledamöter och sju ersättare. Det finns tre utskott i kommunstyrelsen: arbetsutskottet, personalutskottet och plan-, mark- och exploateringsutskottet (plex-utskottet).

Kommunstyrelsen har en egen förvaltning som heter kommunlendingsförvaltningen. Dessutom gör samhällsbyggnadsförvaltningen en del uppgifter åt kommunstyrelsen.

Vanliga frågor

När sammanträder kommunstyrelsen?

Under 2019 sammanträder kommunstyrelsen 15 januari, 12 februari, 26 mars, 23 april, 21 maj, 27 augusti, 24 september, 22 oktober och 19 november.

Vilka ansvarsområden har Kommunstyrelsen?

Vad är aktuellt just nu?

Det strategiska arbetet med att bygga en väl fungerande och attraktiv kommunorganisation är ett ständigt pågående projekt som involverar oss alla. Enköpings kommun ska vara en god arbetsgivare och ett gott föredöme, där bästa möjliga resultat av allas gemensamma arbete utvecklar vårt samhälle.

Ett utvecklingsarbete pågår för att säkerställa att hela styr- och uppföljningssystemet är ändamålsenligt. I år är ett utvecklingsområde en förbättrad återrapportering och analys av verksamhetsresultaten. Mål och uppföljning ska ännu tydligare fokusera på nyttan för dem vi är till för. Medarbetarnas medverkan i den egna verksamhetsutvecklingen ska stärkas för att öka relevansen i uppföljningen.

Fördjupning