Alla effektmål

Här hittar du samtliga effektmål som kommunstyrelsen har.

Enköpings utveckling bygger på utgångspunkter som handlar om att skapa en kultur och strukturer för ständiga förbättringar, en stark effektkultur och en styrning och ledning grundad på tillit. Ett led i att skapa en stark effektkultur är att det som tidigare var smartmål nu är effektmål.

I följande avsnitt konkretiseras kommunfullmäktiges politiska viljeinriktning i form av kommunstyrelsens effektmål.

1. Få människor att växa

Öka kommunens attraktionskraft genom att fler medarbetare ska känna stolthet 2018.

Nuläge december 2017: 71 %
Målet uppnått: 75 % eller mer
Nära målet: 71-74 %
Ej uppnått: 70 % eller mindre

Öka kommunens attraktionskraft genom att fler medarbetare ska uppfatta kommunen som en attraktiv arbetsgivare 2018.

Nuläge december 2017: 65 %
Målet uppnått: 70 % eller mer
Nära målet: 65-69 %
Ej uppnått: 64 % eller mindre

80 procent av medarbetarna upplever att vi har väl fungerade informationskanaler inom kommunen.

Nuläge december 2017: 67 %
Målet uppnått: 80 % eller mer
Nära målet: 77-79 %
Ej uppnått: 76 % eller mindre

2. En hållbar framtid

God prognossäkerhet i kommunens ekonomiska rapporter möjliggör att relevanta åtgärder vidtas i rätt tid.

Nuläge december 2018: Målet ej uppnått
Målet uppnått: Mindre än 10 miljoner kronor från faktiskt utfall
Nära målet: 10-20 miljoner kronor från faktiskt utfall
Ej uppnått: Mer än 20 miljoner från faktiskt utfall

3. Utveckla ett jämlikt samhälle

Kötiden för att komma fram till kontaktcenter via telefon ska ligga på ett snitt under 2 minuter, beräknat på årsbasis.

Nuläge december 2018: 2,74 minuter
Målet uppnått: 0-2 minuter
Nära målet: 2-3 minuter
Ej uppnått: 3 minuter eller mer

I SCBs medborgarundersökning ska Nöjd-medborgar-index för bemötande och tillgänglighet öka.

Nuläge december 2018: 54
Målet uppnått: 55 eller mer
Nära målet: 54
Ej uppnått: 53 eller mindre

4. Ett blomstrande näringsliv och en ökad välfärd

NKI – företag, ska varje år förbättras med slutmålet index 75 år 2020.

Nuläge december 2018: 63 poäng
Målet uppnått: 70 poäng eller mer
Nära målet: 63-69 poäng
Ej uppnått: 62 poäng eller mindre

5. Vårt varumärke

Nya infartsskyltar bidrar till att öka kommunens attraktionskraft

Nuläge december 2018: Målet ej nått
Målet uppnått: Skyltar är på plats
Nära målet: Beställs och sätts upp första kvartalet 2020
Ej uppnått: Om skyltar inte är på plats senast 1 april 2020