Kommun­styrelsen och PLEX-utstkottet

Hitta sammanträdesdatum läs om vilket ansvar de har. Läs protokoll och kallelser eller kontakta ledamöter.

Hitta på sidan

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och svarar för övergripande ledning och samordning genom långsiktig planering och genom att följa verksamheten inom samtliga verksamhetsområden. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens ekonomi och tar fram budgetförslag.

Kommunstyrelsen styrs av en ordförande och två vice ordförande samt ytterligare tolv ledamöter och sju ersättare. Det finns tre utskott i kommunstyrelsen: arbetsutskottet, personalutskottet och plan-, mark- och exploateringsutskottet (plex-utskottet).

Kommunstyrelsen har en egen förvaltning som heter kommunledningsförvaltningen. Dessutom gör samhällsbyggnads­förvaltningen en del uppgifter åt kommunstyrelsen.

Sammanträdesdatum 2021

 • 26 januari
 • 23 februari
 • 23 mars
 • 27 april
 • 25 maj
 • 21 juni
 • 31 augusti
 • 28 september
 • 26 oktober
 • 23 november

Insyn och kontaktuppgifter

Plex-utskottet styrs av en ordförande och en vice ordförande samt ytterligare fem ledamöter och sju ersättare.

Plex-utskottet har ingen egen förvaltning. Samhällsbyggnadsförvaltningen utför uppgifter som beslutas i plex-utskottet på kommunstyrelsens uppdrag.

Sammanträdesdatum 2021

 • 11 februari
 • 11 mars
 • 15 april
 • 6 maj
 • 10 juni
 • 16 september
 • 14 oktober
 • 11 november
 • 9 december

Insyn och kontaktuppgifter