Kommun­styrelsen och plex-utskottet

Hitta sammanträdesdatum läs om vilket ansvar de har. Läs protokoll och kallelser eller kontakta ledamöter.

Hitta på sidan

Kommunstyrelsen är kommunens motsvarighet till regering. Kommunstyrelsen leder arbetet inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi samt:

 • följer nämndernas arbete
 • förbereder ärenden inför kommunfullmäktige
 • genomför kommunfullmäktiges beslut
 • har ett särskilt ansvar för exempelvis näringslivsfrågor, ekonomi, digitalisering-, upphandling-, kommunikation- och arbetsgivarfrågor.

Kommunstyrelsen ledamöter utses av kommunfullmäktige och ska leda och samordna kommunens frågor och ha koll över nämndernas arbete. Kommunstyrelsen styrs av en ordförande och två vice ordförande samt ytterligare tolv ledamöter och sju ersättare. Det finns tre utskott i kommunstyrelsen:

 • arbetsutskottet
 • personalutskottet
 • plan-, mark- och exploateringsutskottet (plex-utskottet).

Utskotten huvuduppgift är att förbereda ärenden inför beslut i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens förvaltning heter kommunledningsförvaltningen. Dessutom gör samhällsbyggnads­förvaltningen en del uppgifter åt kommunstyrelsen.

Sammanträdesdatum kommunstyrelsen 2021

 • 26 januari
 • 23 februari
 • 23 mars
 • 27 april
 • 25 maj
 • 21 juni
 • 31 augusti
 • 28 september
 • 26 oktober
 • 23 november

Insyn och kontaktuppgifter

Här kan du ta del av några av de beslut som togs under kommunstyrelsens möte den 23 november.

Åsundagården säljs

Kommunfullmäktige gav tekniska nämnden uppdraget att sälja Åsundagården som ett trygghetsboende. Åsundagården i Hummelsta har varit ett vård- och omsorgsboende i kommunal regi. Under 2020 beslutade vård- och omsorgsnämnden att avveckla vård- och omsorgsboendet på grund av att byggnaden inte är tillräckligt bra för verksamheten. Därför sa de upp hyreskontraktet, då kom ett politiskt initiativ om att sälja Åsundagården till Enköpings hyresbostäder AB och skapa ett trygghetsboende.

Se över den politiska organisationen

Kommunstyrelsen föreslår att en översyn av den politiska organisationen ska genomföras. Översynen görs av en arbetsgrupp som kommunfullmäktige tar fram, där kommunledningsförvaltningen bistår utredningen med stöd. I arbetsgruppen finns en representant från varje parti i kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges ledning. Arbetsgruppen återkommer till kommunfullmäktige med ett förslag på politisk organisation senast juni 2022.

Plan-, mark- och exploateringsutskottet (plex-utskottet) ansvarar i huvudsak för att ta initiativ och bereda detaljplaner samt andra planer inom samhällsplaneringen och vara drivande i arbetet med kommunens översiktsplan och fördjupade översiktsplaner.

Plex-utskottet styrs av en ordförande och en vice ordförande samt ytterligare fem ledamöter och sju ersättare.

Plex-utskottet har ingen egen förvaltning. Samhällsbyggnadsförvaltningen utför uppgifter som beslutas i plex-utskottet på kommunstyrelsens uppdrag.

Sammanträdesdatum plex-utskottet 2021

 • 11 februari
 • 11 mars
 • 15 april
 • 6 maj
 • 10 juni
 • 16 september
 • 14 oktober
 • 11 november
 • 9 december

Insyn och kontaktuppgifter