Vaccinationsberättelser

Vaccineringen mot covid-19 pågår för fullt. Vi har träffat några medarbetare som har tagit vaccinet för att få höra deras tankar. Både kring varför de vaccinerar sig och varför de tycker att andra också ska göra det.

Träffa våra medarbetare som vaccinerat sig

För att minska smittspridningen i samhället fortsätter vaccineringen mot covid-19 för bland annat personal inom vård och omsorg i Enköpings kommun. För de medarbetare vi har träffat har vaccinering varit en självklarhet.

Foto på Evelina Kjellsdotter Rörström. På fotot finns det en text som berättar att hon är vaccinerad och att hon jobbar som boendestödjare.

Evelina Kjellsdotter Rörström, boende­stödjare inom socialpsykiatrin

Evelina åker hem till kunder med psykisk ohälsa som har varit väldigt isolerade under pandemin. Hon har hela tiden fått använda skyddsutrustning och tänka på att hålla avstånd.

Varför har du valt att vaccinera dig?

Jag tar mitt ansvar för att det ska kunna uppstå flockimmunitet. Var lite orolig till en början men har pratat mycket med min man som arbetar som läkare som tycker det är en självklarhet att vaccinera sig. Och jag vill kunna träffa mina föräldrar!

Varför ska andra göra som du?

Jag tror inte att vi kan bli av med det här om inte alla gör det.

Foto på Joakim Skoglund, han har skyddsmask på sig. På fotot finns det en text som berättar att han är vaccinerad och att han arbetar som stödassistent.

Joakim Skoglund, stödassistent

Eftersom Joakim arbetar som timvikarie har han fått arbeta väldigt mycket under pandemin. Han har många gånger fått hopp in med kort varsel och hela tiden tänka sig för med skydd och avstånd.

Varför har du valt att vaccinera dig?

Jag jobbar nära mina kunder och vill kunna fortsätta hjälpa andra.

Varför ska andra göra som du?

Ju fler som gör det, desto bättre. Alla som vaccinerar sig kan vara en förebild för andra så att så många som möjligt gör det.

Foto på Therese Ågren, hon har skyddsmask på sig. På fotot finns det en text som berättar att hon är vaccinerad och arbetar som undersköterska.

Therese Ågren, undersköterska

Therese tycker att det har gått bra att arbeta under pandemin men att det är tufft med all utrustning. Hon berättar att kunderna har drabbats hårt eftersom många aktiviter fallit bort på grund av restriktionerna.

Varför har du valt att vaccinera dig?

Det är mitt ansvar. Jag gör det både för mig själv och för alla andra. För att kunna få stopp på det.

Varför ska andra göra som du?

Vi måste visa respekt för varandra och ta vårat ansvar. Därför ska man vaccinera sig tycker jag.

Foto på Peter From, han har en skyddsmask på sig. På fotot finns det en text som berättar att han är vaccinerad och att han arbetar som stödassistent.

Peter From, stödassistent

Peter tycker det är svårt att göra ett bra arbete med all skyddsutrustning. De han arbetar för har svårt med kommunikationen och han upplever att det försvårar när de inte kan se ansiktet och ansiktsuttryck.

Varför har du valt att vaccinera dig?

För att få ett skydd för att inte själv bli smittad och för att inte kunna smitta andra.

Varför ska andra göra som du?

Viktigt att så många som möjligt gör det så det blir ett slut någon gång.

Foto på Rega Svensson, hon har skyddsmask på sig. På fotot finns det en text som berättar att hon är vaccinerad och att hon arbetar som socionom.

Rega Svensson, socionom

Rega arbetar med sin släkting som är i riskgrupp. De har fått ändra mycket i sin vardag och varit väldigt mycket hemma.

Varför har du valt att vaccinera dig?

För mig är det en självklarhet, man måste vaccinera sig.

Varför ska andra göra som du?

För att livet ska kunna bli normalt igen.

Foto på Jesper Hoffsten. På fotot finns det en text som berättar att han är vaccinerad och att han arbetar som sommarvikarie.

Jesper Hoffsten, sommarvikarie

Jesper arbetar som timvikarie inom hemtjänsten. Han berättar att han tycker att det är intressant och väldigt roligt att få hjälpa till.

Varför har du valt att vaccinera dig?

Jag väljer att vaccinera mig för att det är viktigt att skydda de äldre. Jag är glad att få göra det redan nu.

Varför ska andra göra som du?

Så vi kan skydda varandra och stoppa smittspridningen.

Vill du veta mer om vaccineringen?

Läs om vaccination mot covid-19 i Uppsala län på 1177 vårdguiden