Medborgar­förslag

Alla som bor i Enköpings kommun kan lämna in egna medborgarförslag till kommun­fullmäktige. Du kan genom detta påverka och förbättra den kommunala verksamheten.

Regler och villkor för medborgarförslag

Du måste vara folkbokförd i Enköpings kommun för att få lämna in ett förslag. Det innebär att personer med utländsk bakgrund som saknar rösträtt får lämna förslag.

Medborgarförslagen kan endast avse frågor som hör till kommunens ansvarsområde. Det får inte vara ärenden som har odemokratiskt eller rasistiskt innehåll. Det får inte heller beröra ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda.

Ditt medborgarförslag anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde. Berörd nämnd får sedan i uppdrag att utreda förslaget. Medborgarförslaget ska behandlas så snart som möjligt, helst inom sex månader, allra senast inom ett år från det att förslaget väcktes på fullmäktige.

Formulär för medborgarförslag

Så hanterar vi dina personuppgifter

Vi behöver dina personuppgifter för att säkerställa att du är medborgare i kommunen och har rätt att lägga medborgarförslag. Dina uppgifter blir allmän handling hos kommunen och måste därför sparas hos oss. De sparas hos kommunstyrelsen tills ärendet är behandlat, därefter arkiveras de. De kontaktuppgifter du lämnar kommer vi att använda för att kunna kontakta dig under handläggningstiden och skicka beslut till dig.

De personuppgifter du lämnar i detta formulär skickas via en extern leverantör för hemsidan in till kommunen där uppgifterna sedan hanteras.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för denna personuppgiftsbehandling. Du har bland annat rätt att komma med invändningar och begära tillgång till dina personuppgifter och klaga till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Du kan också kontakta kommunens dataskyddsombud via e-post.

E-post: dataskyddsombud@enkoping.se