Alla effektmål

Socialnämndens effektmål utgår från kommunens strategiska mål.

Vi får människor att växa

  • De personer som är i behov av insatser från både socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden ska i en högre utsträckning få behovet tillgodosett. Vi ska använda våra gemensamma resurser på ett bättre sätt så att invånare får rätt hjälp.
  • Fler barn och ungdomar som är placerade i samhällsvård ska nå godkända betyg i grundskolan.
  • Brottsoffer för våld i nära relation och förövare som söker hjälp ska erbjudas individuell insats.

Vi skapar en hållbar framtid

  • Våra verksamheter ska aktivt bidra med sin kompetens och kunskap inom ramen för Tryggare Enköpings uppdrag.

Vi utvecklar ett jämlikt samhälle

  • Vi ska utveckla användningen av sociala kontrakt tillsammans med Enköpings Hyresbostäder (EHB) och andra fastighetsägare. Antalet sociala kontrakt ska minska från 91 stycken till 85 stycken.
  • Upplevelsen av delaktighet för dem som behöver insatser av socialförvaltningen ska öka från 81 procent till 85 procent.
  • De som har haft insatser från socialnämndens verksamheter ska uppleva att deras situation förbättras från 81 procent till 84 procent.

Vi ger förutsättningar för ett blomstrande näringsliv och en ökad välfärd

  • Vi ska verka för att att fler personer kommer i arbete eller studier, bland annat via det nystartade Jobbcentrum.