Nyheter om kommun och politik

  • Enköping Nytt samverkansavtal med polisen
    2019-02-13
    Kommunen och polisen skriver under ett samverkansavtal för att tillsammans arbeta brottsförebyggande och för ökad trygghet och minskat utanförskap.
  • Enköping Kommunens IT-säkerhet kritiseras
    2019-02-05
    Kommunen får skarp kritik för bristande IT-säkerhet. En revisionsrapport påpekar flera brister, bland annat kring kommunens intrångsskydd.