Tillväxtanalysen och marknadsundersökningen presenteras

Publicerad 2016-01-11

Kraftsamlingen för ett levande centrum fortsätter. Boka in måndagen den 25 januari för presentation och samtal om kunden, köpkraften och tillväxten!

Den 25 januari 2016 presenterar vi resultatet av den tillväxtanalys och marknadsundersökning som kommunen låtit göra. Mötet är en fortsättning på den kraftsamling för ett levande centrum som vi påbörjade den 28 oktober 2015.

– Det här är ett viktigt led i arbetet med att skapa samsyn kring hur vi kan och bör utveckla Enköpings centrum, säger kommunens näringslivschef Cissi Lööv.

Marknadsundersökningen visar vilken typ av kunder som bor i kommunen. Till detta kopplas en analys över tillväxten och konkurrenskraften för företagen i och runt centrum.

Den här typen av tillväxtanalys har tidigare gjorts för hela Enköpings näringsliv och över företagen i Myranområdet.

Rapport om hållbar handelsutveckling

Kvällen bjuder också på Trafikverkets och Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) rapport om hållbar handelsutveckling. Dessutom blir det en återblick och uppdatering av vad som har hänt sedan det förra mötet den 28 oktober 2015.

Tid och plats

Måndagen den 25 januari 2016 klockan 18.30–21.00 i Fullmäktigesalen, Kommunhuset, Kungsgatan 42, Enköping. Fika från klockan 18.00.

Anmälan och praktiska frågor

Anmäl dig senast den 21 januari till Margareta Andersson.

Telefon: 0171-62 54 86
E-post: margareta.andersson@enkoping.se

Har du fler frågor?

Kontakta: Cissi Lööv, näringslivschef
Telefon: 0171-62 51 53
E-post: cissi.loov@enkoping.se

Inbjudan skickas också via e-post till dig som var på kraftsamlarmötet den 28 oktober.

Enköping