Ny organisation för utredning av samarbete om dricksvatten, vattenrening och fjärrvärme

Publicerad 2016-01-12

Västerås och Enköpings kommuner för samtal om hur vi ska trygga försörjningen av dricksvatten, vattenrening och fjärrvärme i framtiden. Nu vill kommunerna gå vidare med samtalen om en gemensam lösning. 

– Eftersom det rör sig om stora investeringar kan det vara effektivt att samarbeta med en kommun som ligger nära oss, säger Peter Lund, kommundirektör i Enköpings kommun.

– Vi vill fortsätta arbeta med frågan på ett mer strukturerat sätt.

Därför ska kommunstyrelsen fatta beslut om ett förslag till projektorganisation vid sitt sammanträde den 19 januari. I projektorganisationen ingår representanter från Västerås och Enköpings kommuner. Eftersom även energibolagen berörs ingår deras vd:ar också i projektorganisationen.

Utredningen ska visa om det är möjligt att samarbeta kring dricksvatten, vattenrening och fjärrvärme. Beroende på vad utredningen visar kan en tidplan skapas senare för de olika delarna i projektet.

Har du frågor?

Vatten och avlopp

Danielle Littlewood, va-chef
Telefon: 0171-62 52 58
E-post: danielle.littlewood@enkoping.se

Fjärrvärme

Tomas Ulväng, vd på Ena Energi
Telefon: 0171-62 54 18
E-post: tomas.ulvang@enae.se

Samarbetet mellan kommunerna

Per Augustsson, finans- och bolagsstrateg
Telefon: 0171-62 65 06
E-post: per.augustsson@enkoping.se

Enköping