Tyck till om förslaget för Statt-tomten

Publicerad 2016-01-13

Kommunen har upprättat ett förslag till detaljplan. Om du har synpunkter på förslaget kan du skicka dem till kommunen.

Förslaget till detaljplan finns i Kommunhusets entré och här på www.enkoping.se.

Alla som vill får lämna synpunkter på förslaget. Skriv i så fall ned dem och skicka dem till detaljplan@enkoping.se eller till:

Enköpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och exploateringsavdelningen
745 80 Enköping

Kommunen måste ha fått synpunkterna senast den 3 februari 2016.

Efter den 3 februari ställer kommunen samman alla synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. Där bemöter kommunen också alla synpunkter. Under våren kommer kommunen att skicka samrådsredogörelsen till dig som har lämnat synpunkter.

Så här fortsätter kommunen arbetet med detaljplanen

När kommunen har ställt samman alla synpunkter beslutar plan-, mark och exploateringsutskottet (plex-utskottet) om eventuella ändringar i förslaget. Därefter har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget igen. Plex-utskottet tar sedan ställning till om förslaget ska ändras utifrån de synpunkter som har kommit in under granskningen.

Förslaget går sedan vidare till kommunstyrelsen och därefter till kommunfullmäktige. Det är kommunfullmäktige som beslutar om planen ska antas.

Vill du veta mer?

Kontakta Karin Komstadius, planarkitekt
E-post: karin.komstadius@enkoping.se

Enköping