Nya utbildningsförvaltningen

Publicerad 2016-01-19

Den 1 januari 2016 slogs skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen samman till en förvaltning. Den nya förvaltningen heter utbildningsförvaltningen. Frank Stoor är förvaltningschef.

– Med den nya organisationen samlar vi all den kraft som utbildning representerar i samma förvaltning, säger Frank Stoor.

– Utbildning ska löpa som en röd tråd genom hela förvaltningen, från förskola till vuxenutbildning.

Beslutet att slå samman två förvaltningar fattades i kommunstyrelsen hösten 2015. Frank Stoor har nu påbörjat arbetet att forma den nya förvaltningen och det kommer att pågå under våren och hösten.

– Det här arbetet känns väldigt spännande, säger Frank Stoor. Jag ser fram emot att lära känna alla våra verksamheter och vara aktiv i utvecklingen av utbildning i Enköpings kommun.

Om Frank Stoor

Frank Stoor har arbetat med utbildning i olika former i hela sitt yrkesliv. Närmast kommer han från Gävle kommun där han har varit chef för utbildningsförvaltningen. I Gävle kommun har han slutfört det arbete som Enköpings kommun nu står inför – att slå samman två förvaltningar till en och forma organisationen och arbetet utifrån det.

Enköping