Kommunen ska förenkla vardagen för företagen

Publicerad 2016-01-28

Nu har Enköpings kommun tagit fram mål för att göra vardagen enklare för företagare. År 2017 ska vi ha nått de uppsatta målen för vårt förbättringsarbete.

– Enköpings kommun ska bli bättre framför allt när det gäller effektivitet, bemötande och tillgänglighet. Nu har vi tagit fram mål för vårt förbättringsarbete och bestämt hur vi ska göra för att nå dit, säger kommunens näringslivschef Cissi Lööv.

Visionen är att Enköpings kommun ska vara den kommun som skapar bästa möjliga förutsättningar för företag att starta, driva, växa och etablera sig i.

– Ett välmående och växande näringsliv är avgörande för hela kommunens tillväxt. För att vi ska stå oss i konkurrensen som en attraktiv kommun för företag, inflyttare och besökare genomför vi nu ett förvaltningsövergripande arbete som skapar förutsättningar för ett välmående och växande näringsliv, som vi kallar Förenkla För Företagen.

Förbättringarna stäms av med näringslivet

Enköpings kommun ska bli bättre på att hantera företagsärenden genom att till exempel:

 • titta på hur företagens kontakter med kommunen fungerar i dag
 • följa ett ärendes gång genom kommunen
 • se hur olika förvaltningar jobbar med ärenden.

– Utifrån det gör vi förbättringar och stämmer av dem i dialog med näringslivet. År 2017 ska vi ha nått de mål som vi har satt upp, säger Cissi Lööv.

År 2017 når vi målen

År 2017 ska samarbetet mellan kommunen och näringslivet se ut så här:

 • Det är enkelt för företagen att kontakta oss. Företagen får hjälp vid första kontakten med kommunen.
 • Vi möter företagen som en kommun. Genom samarbetet mellan förvaltningarna har vi kunskap och förståelse för varandras verksamheter och tar gemensamt ansvar för helheten och slutresultatet.
 • Vi utvecklar kommunens verksamhet, service och tjänster i dialog med näringslivet. Kommunen har ett etablerat nätverk med näringslivet som jobbar för en långsiktig utveckling av kommunen. Kommunen är en naturlig medspelare i tidigt skede och gör de anpassningar som behövs i olika företagsfrågor.
 • Enköpings kommun är och upplevs vara duktiga på tydlig och behovsanpassad kommunikation. På det sättet skapas rätt förväntningar och förståelse för kommunens uppdrag som myndighet och samhällsutvecklare.

Team näringsliv ansvarar för förbättringsarbetet

Det är Team näringsliv som har ansvar för förbättringsarbetet, för att förenkla vardagen för företagen i kommunen. Team näringsliv består av nyckelpersoner inom näringsliv, bygglov, tillstånd, tillsyn, plan och exploatering, upphandling, information, kommunikation och it.

– Vi har lyssnat på företagarna i kommunen. Team näringsliv består därför av nyckelpersoner som arbetar inom de områden som Enköpings företag tycker har störst behov av förbättring, säger Cissi Lööv.

Samarbetet ska öka

Arbetet fokuserar på att utveckla:

 • Det gemensamma ansvaret för näringslivsfrågorna. Vi ökar samarbetet över förvaltningsgränserna.
 • Relationerna med det lokala näringslivet genom tät dialog och möten med rätt kompetens i tidiga skeden.
 • Effektiv och tydlig kommunikation och information genom arbete med service och bemötande, test och utveckling av ny teknik internt och anpassning av informationen vid till exempel kontroller eller ansökningar om tillstånd.
 • Vision, mål, strategi och genomförandeplan för förbättringsarbetet.
Enköping